Vull muntar un negoci

Per iniciar una activitat o una instal·lació de negoci a Barcelona, cal obtenir una “Llicència d'activitat”.

Comunicar o demanar la llicència d'activitat comercial és un acte obligatori i previ a l'inici de qualsevol activitat empresarial que necessiti ubicar-se en un local, instal·lació permanent o oficina, mitjançant el qual l'administració local i/o el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya assegura el compliment de les normatives establertes per poder iniciar una activitat concreta en una ubicació determinada.

Pel que fa a la tramitació per iniciar una activitat o instal·lació a la ciutat de Barcelona, cal diferenciar entre:

  1. Informació Activitats Alimentàries
    Mitjançant aquesta opció podrà comprovar quin tipus de comunicació o llicència es requereix per una activitat alimentària. Tenen consideració d'activitat alimentària aquelles en què l'activitat principal consisteix en la venda de productes destinats al consum humà: pa carn, begudes, farina, etc.
    Entreu a https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20020001365
  2. Informació Activitats no-alimentàries
    Mitjançant aquesta opció podrà comprovar quin tipus de comunicació o llicència es requereix per una activitat no alimentària.
    Entreu a https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20020001365

Per obtenir els fulls d’instància necessaris per comunicar l'activitat a l'Ajuntament, així com la llista d'activitats incloses al Règim de Comunicació, cal que executeu aquest enllaç d’impressió de documents https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20020001365

Més informació: https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20020001365