Enllaços d'interès

És important conèixer quina és la reglamentació que afecta les diverses activitats comercials. Per conèixer-ho, cal tenir present cadascun d'aquests apartats: