Taula de comerç

La ‘Taula de Comerç’ és un instrument de participació i de debat en l’àmbit de comerç, per intercanviar idees, formular propostes conjuntes d’actuació, per conèixer les normatives i les polítiques que afectin el sector.

En relació amb la Taula de Comerç cal tenir present que aquesta eina està al servei dels grans reptes de l’actual mandat:

  • la promoció de l’economia,
  • la creació de llocs de treball,
  • el comerç de proximitat,
  • equilibrar l’impacte del turisme a Barcelona,
  • redistribuir els visitants a altres punts d’interès de la ciutat.

El Districte d’Horta-Guinardó va assumir aquestes prioritats i va impulsar el Pla d’acció comercial 2012-2015, que precisament es va presentar a una de les reunions de la Taula de Comerç del Districte, la del mes d’abril de 2012, per iniciar un procés participatiu i de consens.

En un context econòmic general de recessió, i el retraïment de la despesa sobre el teixit comercial,  calia un pla de promoció econòmica que coordinés un conjunt d’accions concertades amb els agents públics i amb els privats, en els àmbits d’urbanisme, de la mobilitat, del comerç, de la cultura, del lleure, de la seguretat, del medi ambient, del turisme... per tal de donar un nou impuls al sector comercial.

El Pla d’Acció Comercial destaca la importància que tenen el comerç de proximitat i la reactivació dels mercats municipals, per continuar  funcionant com a motors d’ocupació. El comerç de proximitat, els mercats i les fires, generen riquesa, contribueixen a caracteritzar els nostres carrers, influeixen en la seguretat i, proporcionen serveis i vitalitat als nostres barris.

El Pla d’Acció Comercial impulsa i promou un nou model de desenvolupament econòmic i social del districte fomentant la participació del sector comercial, donant suport a l’associacionisme comercial, al comerç de proximitat i als mercats municipals, i projectant els elements innovadors, diferenciadors i singulars dels establiments, del patrimoni, dels esdeveniments culturals... que proporcionin pols d’atracció de la vida ciutadana i que potenciïn l’afluència de visitants d’altres indrets.