ESCOLA SALESIANS HORTA

Passeig de la Vall d'Hebron, 260-262
08035 Barcelona