Us informem que per tasques de millora en les infraestructures tecnològiques de l'Ajuntament de Barcelona, aquest cap de setmana la Seu Electrònica, Guia BCN, l'Oficina Virtual de Tràmits, el Servei d'Atenció en Línia al Ciutadà i l'Agenda 500 estaran fora de servei. També es poden veure afectats altres serveis d'aquest web.

L'horari previst d'aquesta actuació és des de dissabte, a les 15.00 hores, fins dilluns, a les 00.00 hores.

Disculpeu les molèsties que us puguem ocasionar.

Aquest Pla entén que el desenvolupament econòmic local té com a objectiu promoure activitat econòmica orientada a solucionar les necessitats de les persones que habiten un territori, amb perspectiva de distribució de la riquesa, de gènere, intercultural i de sostenibilitat ambiental. És un desenvolupament que aprofita els recursos propis de la zona per con gurar un ecosistema econòmic plural que acull diferents pràctiques econòmiques i estimula diferents sectors d’activitat econòmica, mitjançant la concertació de polítiques i projectes entre l’Administració pública, el teixit comunitari, el sector social i el privat.

De manera més desglosada és un desenvolupament que:

  • Posa al centre les necessitats de la població i la millora de la seva qualitat de vida. No contempla únicament el creixement de la riquesa, sinó que es fixa en com la riquesa es distribueix i beneficia al conjunt de la societat. És part d’una economia plural al servei de la ciutadania que promou condicions de treball justes, en un entorn saludable i que té en compte la protecció ambiental i la cohesió social.
  • Considera el territori de forma integral, amb especial atenció a com generar dinàmiques virtuoses, la qual cosa implica treballar des de la interrelació entre els diferents àmbits de la promoció econòmica: formació, ocupació, empresa i emprenedoria convencionals i la mirada de l’Economia Social i Solidària i de l’economia de les cures.
  • Contempla allò local com l’oportunitat d’impulsar estratègies concertades de dinamització econòmica entre els diferents agents del territori –públics, privats i comunitaris–, amb clar lideratge públic que facilita, acompanya, promou o es vincula a allò que es voldria que fos el lideratge comunitari. També promou activament el treball transversal i cooperatiu entre les diferents administracions implicades i entre les diferents àrees de l’Ajuntament, buscant la màxima alineació i coherència entre les actuacions que es duen a terme per tal que siguin més eficaces.
  • Estimula el sector privat per aconseguir un major retorn social i ambiental per a totes les persones, alhora que impulsa el sector de l’Economia Social i Solidària, perquè es basa en relacions més justes i democràtiques i pel seu alt valor de sostenibilitat i resiliència, que resisteix millor els embats de la crisi, entre altres característiques.
  • Té una mirada de gènere, en la mesura que atén les necessitats específiques de les dones, posa èmfasi en millorar les seves condicions de vida –tenint en compte que pateixen
    una major taxa d’atur, tenen majors nivells de precarietat en el món laboral i de pobresa i reben menors salaris i pensions–, i alhora pretén dignificar i donar valor a aquelles feines tradicionalment fetes per dones fora del mercat formal i, per tant, devaluades, però que tanmateix són imprescindibles pel benestar i la vida, com ara la neteja o la cura de les persones.
  • Té una mirada intercultural en les seves diagnosis i intervencions i creu, per tant, en les polítiques efectives de foment de la igualtat de drets, deures i oportunitats que combatin situacions d’exclusió i discriminació per procedència o diferències culturals.

El desenvolupament local entès d’aquesta manera té el seu origen en les noves línies estratègiques de l’Ajuntament de Barcelona, que situen la proximitat i la territorialització com a criteris generals d’actuació. Pel que fa al model de dinamització econòmica impulsat per Barcelona Activa es tradueix en serveis i accions als territoris –més a prop de la ciutadania–, que arribin a més sectors socials i es dissenyin en coproducció amb els districtes i els actors del territori. Els Plans de Desenvolupament Econòmic de Districte, com és el cas del d’Horta- Guinardó, són un exemple d’aquesta forma de fer desenvolupament local de proximitat, que també conviu i es relaciona amb altres intervencions de desenvolupament local a escala de ciutat o en altres perspectives territorials que incorporen més d’un districte.