Per a cada línia estratègica, mesurarem l’impacte dels objectius generals per mitjà d’indicadors d’entorn. Els indicadors d’entorn són unitats de mesura que ens han de permetre monitorar l’evolució del desenvolupament socioeconòmic d'Horta-Guinardó durant els anys d’implementació del Pla, uns indicadors que faran possible aixecar la mirada per fer una valoració més àmplia, més enllà de la prevista en els indicadors associats a cada objectiu del nostre Pla, per anar avaluant com evoluciona la situació socioeconòmica al Districte.

LE1. Reactivar l’economia des del territori

Indicadors d'entorn associats:

 1. Evolució de la renda tributària.
 2. Evolució de la privació material severa.

LE2. Reactivar el teixit comercial

Indicadors d'entorn associats:

 1. Índex de recuperació comercial al Districte, a partir de les dades de despesa amb targeta de crèdit.
 2. Evolució del ticket de compra, a partir de les dades de despesa amb targeta de crèdit

LE3. Finançar projectes socioeconòmics que dinamitzen l'economia

Indicadors d'entorn associats:

 1. Evolució dels projectes finançats mitjançant la convocatòria Impulsem el que fas en contrast amb l'evolució de la resta de districtes.

LE4. Promoure l'ocupació de qualitat

Indicadors d'entorn associats:

 1. Evolució del nombre de veïns i veïnes en situació d’atur al Districte.
 2. Evolució del pes de la població en situació d’atur sobre el total de població entre 16 i 64 anys al Districte.
 3. Evolució del pes de la població demandant que no està en situació d’atur sobre el total de població entre 16 i 64 anys al Districte.
 4. Evolució del salari mitjà al Districte

LE5.Promoure les potencialitats dels barris per al desenvolupament

Indicadors d'entorn associats:

 1. Evolució del nombre de veïns i veïnes en situació d'atur en aquests barris
 2. Evolució del pes de la població desocupada sobre el total de població d'entre 16 i 64 anys en aquests barris.
 3. Evolució del pes de la població demandant no desocupada sobre el total de població d'entre 16 i 64 anys en aquests barris.

LE6. Optimitzar els recursos municipals de promoció econòmica

Indicadors d'entorn associats:

 1. Evolució de la renda tributària.