El Pla de Desenvolupament Econòmic del Districte d’Horta- Guinardó 21-23 s'articula en base sis línies estratègiques:

LE1.     Reactivar el desenvolupament des del territori

LE2.     Reactivar el teixit comercial

LE3.     Finançar projectes socioeconòmics que dinamitzen l’economia

LE4.     Promoure l’ocupació de qualitat

LE5.     Promoure les potencialitats dels barris per al desenvolupament

LE6.     Optimitzar els recursos municipals de promoció econòmica

Cada línia estratègica es concreta en diferents objectius: