Línia estratègica

01

Promoure la diversitat comercial i el comerç de proximitat

 

El comerç de proximitat és un dels actors principals en una estratègia sostenible de desenvolupament econòmic local, més encara si es vol fer des d’una mirada d’impacte social, reforç comunitari i sostenibilitat. El comerç de proximitat genera un seguit d’impactes positius en el territori que són del tot funcionals als objectius que persegueix aquest Pla.


La mateixa activitat comercial evita la desertització comercial i, per tant, la degradació de l’espai públic. El petit comerç no és només un actor econòmic sinó social, entrant en dinàmiques comunitàries a través de projectes estructurats –Radars i Camins Escolars– o oferint serveis informals al veïnat.


Des d’una mirada territorial també és rellevant que el comerç present tingui prou diversitat com per oferir una varietat suficient al veïnat i fomenti el consum local. A més, aquesta diversitat juga a favor de la resiliència local; en tenir un major ventall de sectors, mides i tipologia d’iniciatives hi ha més possibilitats d’esquivar crisis sectorials o de recuperar el dinamisme després d’episodis de destrucció d’ocupació generalitzats.


Tot seguit es llisten les principals mesures que aquest Pla planteja per promoure el petit comerç i reforçar el seu paper d’actor socioeconòmic de gran valor per als barris. Aquestes mesures es vinculen amb l’Estratègia de Reforç i Projecció del Comerç a Barcelona 2017-2019i amb el catàleg de Serveis i Programes per al Comerç, que s’ha començat a oferir com a recurs que recull tot allò que s’ofereix des de l’Oficina d’Atenció a les Empreses al comerç durant el 2017.


El conjunt de mesures i accions recollides en aquesta línia estratègica estaran en concordança amb el futur pla d’acció i dinamització comercial del districte d’Horta-Guinardó, recollit com a necessitat per facilitar l’aplicació dels objectius estratègics recollits en la mesura de govern Estratègia de reforç i projecció del comerç a Barcelona 2017-2019(mesura 21). Aquests plans s’elaboraran entre el mes de gener i el mes de juliol de 2018.

 

 

Actualització i anàlisi de l'inventari d'establiments comercials del Districte

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Accions de millora de la competitivitat del comerç de proximitat

2018
Mesura plurianual 2018-2022

Suport a l'associacionisme comercial

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Enfortiment i visualització dels comerços, així com d’altres establiments de béns i serveis

2018

Mesura plurianual 2018-2019
 

Accions que millorin l’atractivitat comercial de determinats carrers o zones

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.