Línia estratègica

03

Fomentar l’ocupació de les persones en situació d’atur

El foment de l’ocupació de qualitat és una de les pedres angulars d’aquest Pla de Desenvolupament Econòmic. No es pot entendre el desenvolupament sense que aquest impacti de forma evident en les condicions de vida de les persones que habiten, en aquest cas, al districte d’Horta-Guinardó. L’atur és una realitat que impacta al Districte de forma desigual en funció de la posició que ocupen les persones en els diversos eixos de desigualtat: edat, gènere, procedència. Tal com hem vist, la desocupació a Horta-Guinardó afecta en major mesura a qui té 45 o més anys (55%), a les dones (54,3%) i a les persones autòctones (84,6%). Una situació que no és estacional sinó que s’està convertint en estructural: el 40% del veïnat en situació d’atur ho està des de fa un any o més.


L’atur té repercussions molt importants en la vida de les persones. És un factor d’exclusió que té importants impactes en altres àmbits de la vida, tant material com psicològica i relacional. Malgrat la reducció de la seva centralitat en la vida de les persones, és encara la principal via d’accés a la renda, a les relacions i a la creació d’una identitat. Lluitar contra l’atur, doncs, és una tasca fonamental.

Aquest Pla planteja diverses actuacions, des de la formació i capacitació per a l’ocupabilitat, el foment o bé la contractació directa.

Increment de l’atenció al veïnat en situació d’atur

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Elaboració d’estudis específics sobre determinades activitats o problemàtiques sobre les quals manca informació

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Contractació de veïnat en situació d’atur per mitjà de projectes integrals amb contractació o altres mesures d’experienciació laboral

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Accions per al foment de l’ocupació juvenil de qualitat

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Accions per impulsar la contractació de persones del territori per empreses amb seu social o delegació al territori

2018

Mesura plurianual 2018-2022
 

Ajuts a la contractació per fomentar l’ocupació de qualitat

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.