Línia estratègica

04

Promoure el treball digne

Per tal de fomentar el cercle virtuós en termes d’inclusió social que pot protagonitzar l’ocupació, cal que el treball sigui digne, és a dir, que permeti el desenvolupament d’una trajectòria vital satisfactòria i suficient segons els recursos obtinguts de les rendes del treball. Però no és només una qüestió monetària, sinó que també ens referim a aspectes de conciliació familiar i laboral, de gaudir d’un temps d’oci suficient, del respecte dels drets de les persones en els llocs de treball i la no discriminació, entre d’altres. El treball digne és aquell que dignifica.

Per això, cal lluitar contra els factors que precaritzen el món del treball i eviten que la participació en el mercat del treball generi les condicions de subsistència suficients o de dignitat vital.

Generar coneixement sobre precarietat laboral al Districte

2018

Mesura plurianual 2019-2022

Accions d’abordatge de la precarietat laboral

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Impuls de la RSC a empreses del Districte

2018

Mesura plurianual 2019-2022

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.