Línia estratègica

05

Integrar les accions d’impuls de l’ocupació localitzades al Districte

La coordinació entre les diverses actuacions que es fan al territori, ja sigui en matèria laboral o una altra, és un element cabdal per avançar cap a una major efectivitat i eficiència dels recursos.
La integració i coordinació d’accions permet ampliar la visió sobre el territori i les metodologies emprades, a banda que evita generar duplicitats en la intervenció. En el camp concret de les polítiques ocupacionals, la integració reconeix projectes i els reforça, genera millors itineraris, més complerts i amb una major variació de recursos, que aportin una mirada més complementària i més flexibilitat en la seva implementació.


Cal que els recursos de ciutat permetin una articulació territorial.


La integració, a més, no es basa només en recursos, accions i projectes, sinó també en actors. Relacionat amb la integració d’accions, hi ha actors que no col·laboren per aquesta manca d’integració. En aquest sentit, cal integrar el petit comerç en les dinàmiques de contractació de persones provinents de serveis socials.

Elaboració i manteniment de dos mapes, un de recursos ocupacionals i un altre de recursos formatius, del Districte.

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Impuls a la Xarxa de Foment de l’Ocupació d’Horta-Guinardó, així com altres xarxes que puguin sorgir de promoció de l’ocupació als diferents barris del Districte

2018

Mesura plurianual 2018-2022
 

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.