Línia estratègica

06

Nou lideratge públic més directe a través de la contractació

Contractació pública responsable amb clàusules socials i mediambientals

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Difusió de les bones pràctiques també als grans equipaments, empreses i entitats

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.