Línia estratègica

07

Promoure i impulsar l’Economia Social i Solidària

Segons l’estudi Economia Social i Solidària a Barcelona. Els sectors de l’Economia Social i Solidària a Barcelona, elaborat per la Ciutat Invisible Cooperativa, el primer trimestre de 2015 al districte d’Horta-Guinardó aplega el 3% de cooperatives i iniciatives d’Economia Social i Solidària de la ciutat de Barcelona. Aquestes iniciatives es distribueixen de forma desigual en els barris de la ciutat, essent els de la franja els que disposen de menys presència d’iniciatives d’aquest tipus, com ara Horta-Guinardó. Alhora, la distribució d’iniciatives dins del mateix Districte per barris també és desigual.


Cal destacar el barri del Guinardó, amb un nivell més alt d’enxarxament i articulació de les experiències existents, on per exemple el desembre de 2017 es va celebrar la primera Fira
de Sobirania Alimentària i Economia Solidària d’Horta-Guinardó organitzada per l’Associació APASSOS (Acció i Participació Social i Sostenible), entitat d’Economia Social i Solidària amb el suport del Districte, i amb voluntat de ser un espai de trobada, per visibilitzar experiències i posar- les en valor.


El desenvolupament d’iniciatives socioeconòmiques emmarcades en el sector de l’Economia Social i Solidària és desitjable des de diversos angles. Segurament el més destacat és que són iniciatives que posen per davant a les persones i el manteniment dels llocs de treball i que cerquen generar ocupacions de qualitat que siguin respectuoses amb el sosteniment de la vida personal. A nivell de territori i entorn són iniciatives que es vinculen amb la vida comunitària i les dinàmiques ciutadanes que es generen en els espais on s’instauren, sense oblidar la voluntat de generar serveis i productes respectuosos amb el medi ambient i la societat tant en el procés de producció i distribució com en el de consum.


Així doncs, aquest Pla de Desenvolupament Econòmic cercarà fomentar la creació d’iniciatives que s’emmarquin en el sector de l’economia solidària, alhora que cercarà enfortir els projectes existents, donar suport a la creació de nous projectes i facilitar la consolidació d’estructures, que són algunes de les mesures recollides en aquest apartat.

                          
Finalment, es tindrà en compte l’existència de l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona, Coòpolis, projecte amb vocació de ciutat, mitjançant el qual es coordinaran algunes accions d’impuls de l’Economia Social i Solidària amb accions puntuals al districte d’Horta-Guinardó com el desplegament del Node territorial al Guinardó. D’aquesta manera, seguint la filosofia dels Plans de Desenvolupament Econòmic, s’agruparan i coordinaran línies de treball que poden ser liderades o executades per actors institucionals o no.

Promoció de nova Economia Social i Solidària

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Enfortir l’Economia Social i Solidària existent a Horta-Guinardó

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Impuls de l’Economia Social i Solidària a partir d’iniciatives comunitàries existents

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Accions d’acompanyament, formació i sensibilització a persones i iniciatives

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Visibilització d’iniciatives existents d’Economia Social i Solidària

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Impuls a iniciatives socioempresarials existents al territori

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.