Us informem que per tasques de millora en les infraestructures tecnològiques de l'Ajuntament de Barcelona, aquest cap de setmana la Seu Electrònica, Guia BCN, l'Oficina Virtual de Tràmits, el Servei d'Atenció en Línia al Ciutadà i l'Agenda 500 estaran fora de servei. També es poden veure afectats altres serveis d'aquest web.

L'horari previst d'aquesta actuació és des de dissabte, a les 15.00 hores, fins dilluns, a les 00.00 hores.

Disculpeu les molèsties que us puguem ocasionar.

El Pla de Desenvolupament Econòmic d'Horta-Guinardó 2018-2022 incorpora un total de 31 mesures. En aquest apartat podràs consultar aquelles mesures que es troben actualment en marxa, així com el seu grau d'assoliment i notícies relacionades.

 

Desenvolupament i economia de proximitat

 • Mesura 01.1
  Actualització i anàlisi de l'inventari d'establiments comercials del Districte
  Progrés 1

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 01.2
  Accions de millora de la competitivitat del comerç de proximitat
  Progrés 5

  2018
  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 01.3
  Suport a l'associacionisme comercial
  Progrés 2

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 01.4
  Enfortiment i visualització dels comerços, així com d’altres establiments de béns i serveis
  Progrés 1

  2018

  Mesura plurianual 2018-2019
   

 • Mesura 01.5
  Accions que millorin l’atractivitat comercial de determinats carrers o zones
  Progrés 2

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 02.1
  Actualització anual de la diagnosi que conté aquest Pla
  Progrés 0

  2018

  Mesura plurianual 2019-2022

 • Mesura 02.2
  Realització i explotació d’estudis d’oferta i demanda de béns i serveis al territori
  Progrés 5

  2018

  Mesura anual 2018

 • Mesura 02.3
  Creació d’un coworking amb retorn social al territori i altres accions per a la dinamització de locals buits
  Progrés 0

  2018

  Mesura plurianual 2019-2022

 • Mesura 02.4
  Increment de l’atenció a iniciatives socioeconòmiques del Districte
  Progrés 2

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 02.5
  Suport financer a projectes que impulsin l’economia del Districte i dels seus barris
  Progrés 5

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 02.6
  Creació d’espais de diàleg amb empreses del Districte
  Progrés 1

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 02.7
  Descentralització d’esdeveniments de ciutat vinculats a la promoció socioeconòmica on Horta-Guinardó incorpori un valor afegit
  Progrés 1

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

Ocupació de qualitat

 • Mesura 03.1
  Increment de l’atenció al veïnat en situació d’atur
  Progrés 5

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 03.2
  Elaboració d’estudis específics sobre determinades activitats o problemàtiques sobre les quals manca informació
  Progrés 5

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 03.3
  Contractació de veïnat en situació d’atur per mitjà de projectes integrals amb contractació o altres mesures d’experienciació laboral
  Progrés 4

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 03.4
  Accions per al foment de l’ocupació juvenil de qualitat
  Progrés 2

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 03.5
  Accions per impulsar la contractació de persones del territori per empreses amb seu social o delegació al territori
  Progrés 2

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022
   

 • Mesura 03.6
  Ajuts a la contractació per fomentar l’ocupació de qualitat
  Progrés 5

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 04.1
  Generar coneixement sobre precarietat laboral al Districte
  Progrés 0

  2018

  Mesura plurianual 2019-2022

 • Mesura 04.2
  Accions d’abordatge de la precarietat laboral
  Progrés 1

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 04.3
  Impuls de la RSC a empreses del Districte
  Progrés 1

  2018

  Mesura plurianual 2019-2022

 • Mesura 05.1
  Elaboració i manteniment de dos mapes, un de recursos ocupacionals i un altre de recursos formatius, del Districte.
  Progrés 2

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 05.2
  Impuls a la Xarxa de Foment de l’Ocupació d’Horta-Guinardó, així com altres xarxes que puguin sorgir de promoció de l’ocupació als diferents barris del Districte
  Progrés 5

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022
   

Nou lideratge públic

 • Mesura 06.1
  Contractació pública responsable amb clàusules socials i mediambientals
  Progrés 5

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 06.2
  Difusió de les bones pràctiques també als grans equipaments, empreses i entitats
  Progrés 1

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

Economia Social i Solidària

 • Mesura 07.1
  Promoció de nova Economia Social i Solidària
  Progrés 5

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 07.2
  Enfortir l’Economia Social i Solidària existent a Horta-Guinardó
  Progrés 3

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 07.3
  Impuls de l’Economia Social i Solidària a partir d’iniciatives comunitàries existents
  Progrés 3

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 07.4
  Accions d’acompanyament, formació i sensibilització a persones i iniciatives
  Progrés 5

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 07.5
  Visibilització d’iniciatives existents d’Economia Social i Solidària
  Progrés 1

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 07.6
  Impuls a iniciatives socioempresarials existents al territori
  Progrés 3

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022