El Pla de Desenvolupament Econòmic d'Horta-Guinardó 2018-2022 incorpora un total de 31 mesures. En aquest apartat podràs consultar aquelles mesures que es troben actualment en marxa, així com el seu grau d'assoliment i notícies relacionades.

 

Desenvolupament i economia de proximitat

 • Mesura 01.1
  Actualització i anàlisi de l'inventari d'establiments comercials del Districte
  Progrés 1

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 01.2
  Accions de millora de la competitivitat del comerç de proximitat
  Progrés 5

  2018
  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 01.3
  Suport a l'associacionisme comercial
  Progrés 2

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 01.4
  Enfortiment i visualització dels comerços, així com d’altres establiments de béns i serveis
  Progrés 1

  2018

  Mesura plurianual 2018-2019
   

 • Mesura 01.5
  Accions que millorin l’atractivitat comercial de determinats carrers o zones
  Progrés 2

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 02.1
  Actualització anual de la diagnosi que conté aquest Pla
  Progrés 0

  2018

  Mesura plurianual 2019-2022

 • Mesura 02.2
  Realització i explotació d’estudis d’oferta i demanda de béns i serveis al territori
  Progrés 5

  2018

  Mesura anual 2018

 • Mesura 02.3
  Creació d’un coworking amb retorn social al territori i altres accions per a la dinamització de locals buits
  Progrés 0

  2018

  Mesura plurianual 2019-2022

 • Mesura 02.4
  Increment de l’atenció a iniciatives socioeconòmiques del Districte
  Progrés 2

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 02.5
  Suport financer a projectes que impulsin l’economia del Districte i dels seus barris
  Progrés 5

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 02.6
  Creació d’espais de diàleg amb empreses del Districte
  Progrés 1

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 02.7
  Descentralització d’esdeveniments de ciutat vinculats a la promoció socioeconòmica on Horta-Guinardó incorpori un valor afegit
  Progrés 1

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

Ocupació de qualitat

 • Mesura 03.1
  Increment de l’atenció al veïnat en situació d’atur
  Progrés 5

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 03.2
  Elaboració d’estudis específics sobre determinades activitats o problemàtiques sobre les quals manca informació
  Progrés 5

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 03.3
  Contractació de veïnat en situació d’atur per mitjà de projectes integrals amb contractació o altres mesures d’experienciació laboral
  Progrés 4

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 03.4
  Accions per al foment de l’ocupació juvenil de qualitat
  Progrés 2

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 03.5
  Accions per impulsar la contractació de persones del territori per empreses amb seu social o delegació al territori
  Progrés 2

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022
   

 • Mesura 03.6
  Ajuts a la contractació per fomentar l’ocupació de qualitat
  Progrés 5

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 04.1
  Generar coneixement sobre precarietat laboral al Districte
  Progrés 0

  2018

  Mesura plurianual 2019-2022

 • Mesura 04.2
  Accions d’abordatge de la precarietat laboral
  Progrés 1

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 04.3
  Impuls de la RSC a empreses del Districte
  Progrés 1

  2018

  Mesura plurianual 2019-2022

 • Mesura 05.1
  Elaboració i manteniment de dos mapes, un de recursos ocupacionals i un altre de recursos formatius, del Districte.
  Progrés 2

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 05.2
  Impuls a la Xarxa de Foment de l’Ocupació d’Horta-Guinardó, així com altres xarxes que puguin sorgir de promoció de l’ocupació als diferents barris del Districte
  Progrés 5

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022
   

Nou lideratge públic

 • Mesura 06.1
  Contractació pública responsable amb clàusules socials i mediambientals
  Progrés 5

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 06.2
  Difusió de les bones pràctiques també als grans equipaments, empreses i entitats
  Progrés 1

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

Economia Social i Solidària

 • Mesura 07.1
  Promoció de nova Economia Social i Solidària
  Progrés 5

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 07.2
  Enfortir l’Economia Social i Solidària existent a Horta-Guinardó
  Progrés 3

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 07.3
  Impuls de l’Economia Social i Solidària a partir d’iniciatives comunitàries existents
  Progrés 3

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 07.4
  Accions d’acompanyament, formació i sensibilització a persones i iniciatives
  Progrés 5

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 07.5
  Visibilització d’iniciatives existents d’Economia Social i Solidària
  Progrés 1

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022

 • Mesura 07.6
  Impuls a iniciatives socioempresarials existents al territori
  Progrés 3

  2018

  Mesura plurianual 2018-2022