Mesura

01.2

Accions de millora de la competitivitat del comerç de proximitat

Progres 5

2018
Mesura plurianual 2018-2022

Per tal de fer el comerç d’Horta-Guinardó més competitiu, cal reforçar-lo amb mesures que encarin aquesta millora de la competitivitat des de diferents angles. Des de la formació per a comerciants, passant per assessoraments personalitzats, fins al suport a la creació de nous serveis per facilitar l’accés de la població al consum en els comerços de proximitat. Així mateix, cal destacar els impactes que genera el comerç de proximitat a tots els nivells, tant pel que fa a la convivència, com a l’espai urbà, la cohesió i la dinamització dels barris, i que això esdevingui un element que impacti en les opcions de consum de les veïnes i els veïns.

Segons les necessitats i problemàtiques que presenti el teixit comercial, es desenvoluparan programes i accions formatives com les que es detallen a continuació:

  • Programes de formació a mida per a comerços i serveis de proximitat com el programa “Obert al Futur”. Un programa a través del qual durant l’any 2017 a Horta-Guinardó s’han ofert 15 càpsules formatives en innovació, gestió empresarial, màrqueting i comunicació digital. Això ha suposat que 60 comerços hagin rebut formació i vuit hagin estat assessorats.
  • Accions d’assessorament individual a comerços, amb la finalitat d’impulsar-ne la modernització i la millora integral del seu servei. Aquest projecte està previst iniciar-lo a Horta-Guinardó el 2018.
  • Accions encarades a la realització de promocions o ofertes especials capaces d’atreure compradors i compradores al petit comerç i com a via d’entrada a la compra de proximitat.
  • Accions que promoguin la reducció de costos, mitjançant mesures d’estalvi energètic.
  • Accions per impulsar la digitalització del comerç: considerat com un element clau per a l’enfortiment de la competitivitat del comerç, es posarà en marxa un servei a l’OAE d’assessorament que faciliti la diagnosi digital i l’accés als recursos; també està previst aprovar una línia de subvencions per tal de facilitar la transformació digital tant dels comerços com de les associacions de comerciants.

Per tal de facilitar la participació, en el marc dels programes de comerç de Barcelona Activa, es continuaran impartint les formacions, sempre que sigui possible, en els horaris adaptats al comerç, tal com s’està fent.

S’explorarà la possibilitat de facilitar serveis d’enviament a domicili de les compres, tant del comerç local com dels mercats. Una altra possibilitat que cal explorar és habilitar o donar suport a iniciatives que fomentin la instal·lació de punts de recollida de compres en línia per donar facilitats a persones dels barris amb problemes de mobilitat o per facilitar la conciliació dels temps.