Mesura

01.3

Suport a l'associacionisme comercial

Progres 2

2018

Mesura plurianual 2018-2022

L’associacionisme comercial és una eina cabdal que té el petit comerç per fer sentir la seva veu a partir de l’organització col·lectiva. Si no és unint esforços i potencialitats i des de l’associacionisme, el petit comerç pateix serioses di cultats per esdevenir un actor in uent en el debat polític, atesa la seva heterogeneïtat. Però no és només una qüestió d’in uència allò que fa desitjable el foment de l’associacionisme comercial, són moltes les iniciatives de barri i de dinamització de l’espai públic, de difusió i comunicació que es poden dur a terme de forma col·lectiva garantint un major impacte. Malgrat l’heterogeneïtat del petit comerç apuntada anteriorment, hi ha interessos comuns que poden ser conjugats i treballats de forma més efectiva a través de la cooperació.


Aquest Pla preveu donar suport a l’autoorganització comercial: impulsar la formació en l’àmbit de la gestió i la modernització de les associacions de comerciants, així com l’ús de les tecnologies de la informació i la perspectiva de gènere amb èmfasi en la participació de les dones.


El programa Xarxa Comercial en Creixement, que té per objectiu millorar la competència professional de les persones dinamitzadores de les entitats comercials, així com dels membres de les juntes que les gestionen, ja s’ha ofert a les entitats de comerç del Districte l’any 2017. Durant aquest any, han participat en el programa cinc persones de cinc associacions de comerç del Districte.

Actualment, s’està donant suport a través d’assessorament personalitzat a associacions de comerciants, existents o emergents del Districte, que presenten alguna necessitat concreta i que així ho han manifestat i/o s’ha detectat. És el cas de l’Associació Comercial de l’Entorn del Mercat del Guinardó (l’ACEM Guinardó), del grup de comerciants de Sant Genís que durant el 2017 s’han organitzat i constituït en associació, comerciants de Montbau que han començat a fer alguna campanya conjunta i que es plantegen també associar-se, l’Associació de Comerciants del Baix Guinardó o la d’un grup incipient de comerciants de l’avinguda de la Mare de Déu de Montserrat del barri de Guinardó.

A banda, es plani quen més accions per al suport a l’associacionisme comercial:

  • Es donarà suport a l’autoorganització del comerç i a la constitució d’associacions quan calgui.
  • Es donarà suport a la difusió dels avantatges de l’associacionisme comercial.
  • Reactivar el web de l’Ajuntament amb la incorporació de tot el comerç del Districte i les associacions. Explorar la creació d’una aplicació mòbil que serveixi per difondre el comerç de proximitat (vegeu 1.4).
  • Es preveu incorporar informació de les diferents entitats de comerç del Districte a la carpeta de benvinguda a les empreses i altres iniciatives socioeconòmiques (vegeu mesura 2.6).
  • S’obrirà una línia de subvencions per tal de facilitar la transformació digital de les associacions de comerciants (vegeu mesura 1.2).