Mesura

01.4

Enfortiment i visualització dels comerços, així com d’altres establiments de béns i serveis

Progrés 1

2018

Mesura plurianual 2018-2019
 

A finals del 2017, es constitueix al Districte un grup de treball de comunicació de comerç, format per la direcció de Serveis a les Persones i Territori, Comunicació i diferents entitats de comerç, que té com a objectiu definir l’Estratègia de Comunicació del Comerç.


Aquest grup respon a la voluntat del Districte i de les entitats de comerç de, per una banda, tenir una eina a l’abast de la ciutadania que fomenti i faciliti la compra al Districte així com, per una altra banda, fomentar i donar suport al comerç i a l’associacionisme comercial, contribuint al seu enfortiment a partir de la seva visualització.


S’explorarà també l’opció de donar visibilitat a professionals autònoms que no tenen persiana ni cartell però poden oferir serveis al barri, de la mà de les associacions de comerciants.

Dins d’aquesta estratègia, es contemplaran diferents accions com l’elaboració d’un web d’establiments comercials i de serveis amb una mirada especial cap als i les membres associats, així com altres materials com poden ser mapes o guies.

De forma específica es pretén reforçar aquesta comunicació i difusió del comerç de proximitat allà on hi ha més flux de gent per tal d’aprofitar el potencial de consum que pot suposar. Estem parlant de l’activitat que es genera, per exemple, al voltant dels sectors clau i que cal potenciar, definits prèviament en aquest PDE: salut, esports i lleure, entre d’altres.