Mesura

01.5

Accions que millorin l’atractivitat comercial de determinats carrers o zones

Progres 2

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Hi ha determinades zones i carrers del Districte que tenen una baixa atractivitat comercial per diversos motius. Podem trobar motius relacionats amb l’estat de l’espai públic, com ara zones desertitzades comercialment o zones amb baixa densitat de població. La desertització comercial genera un cercle viciós que dificulta molt l’atractivitat de les zones: marxen els negocis, empitjora l’espai públic i el paisatge urbà, baixa l’afluència de gent, augmenta la sensació d’inseguretat... Per tant, millorar l’atractivitat de certes zones és la manera d’evitar l’inici d’aquestes espirals o que la degradació vagi en augment fins a punts de molt difícil recuperació.


Aquest Pla explorarà iniciatives que millorin aquesta atractivitat que ha de permetre frenar aquest cercle viciós o evitar que s’iniciï. Moltes de les mesures que es poden prendre en aquest sentit poden implicar la flexibilització de la normativa de paisatge urbà. Entre les possibles iniciatives cal destacar:

  • Projectes de pintada artística de persianes de locals amb persiana baixada, però que no són buits, com podria ser un magatzem.
  • També es duran a terme iniciatives de dinamització comercial tematitzades per zones en funció de les seves necessitats: posar en valor el comerç existent, atreure l’obertura de nous comerços i atreure clientela a determinades zones.
  • Al districte d’Horta-Guinardó, de la mà de les associacions de comerciants i de les entitatsi serveis per a persones amb discapacitat del Districte, es continuaran impulsant projectes vinculats a l’accessibilitat mitjançant el desenvolupament d’accions per a l’estudi i l’execució de mesures que afavoreixin un comerç accessible i d’inclusió per a persones amb diversitat funcional, amb la col·laboració de l’IMD, la Direcció de Comerç, l’IMPU i la UPC. Fins al moment, durant el 2017, s’ha fet una prova pilot amb el comerç de Sant Genís dels Agudells.