Mesura

02.4

Increment de l’atenció a iniciatives socioeconòmiques del Districte

Progres 2

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Amb aquesta mesura, es vol posar èmfasi en incrementar l’atenció que durant el 2016 s’ha donat a persones amb projectes emprenedors del districte d’Horta-Guinardó així com a empreses i altres iniciatives econòmiques.

Pel que fa a l’atenció a les persones d’Horta-Guinardó que volen iniciar un projecte d’emprenedoria (individual o col·lectiva), així com persones emprenedores d’altres districtes que estan pensant on ubicar els seus negocis, ha de tenir una resposta pròxima.

Cal atendre tots aquests perfils de les empreses consolidades (petites, mitjanes i grans), de l’emprenedoria (individual i col·lectiva), així com les iniciatives de l’economia comunitària i de les entitats socials que treballen o volen treballar en el desenvolupament local. Per això, per atendre l’activitat econòmica existent i per promoure’n de nova, es desenvoluparan accions d’informació i assessorament que contribueixin a crear o consolidar iniciatives econòmiques al Districte:
           

  • Assessorament i assistència a entitats del Districte que desenvolupin o vulguin desenvolupar projectes de desenvolupament local, amb una mirada especial a aquells projectes socioeconòmics que comptin amb la implicació de persones en situació de risc d’exclusió social,alesqualsesprocuraràferunacompanyamentintegral.Durantel2017,aquestsuport s’ha donat als projectes:
    • Cuinem per l’Ocupació: ocupació i formació en restauració per a persones, majoritàriament joves, en risc d’exclusió social amb un enfocament en el menjar saludable.
    •  Projecte Tecomate: projecte cooperatiu de joves que sorgeix a la Teixonera per gestionar la producció, distribució i venda del Tecomate, beguda de mate.
  • Sessions informatives sobre recursos de suport a l’emprenedoria i a l’empresa oferts per Barcelona Activa o altres operadors públics o privats.
  • Sessions informatives sobre el potencial econòmic d’Horta-Guinardó que pugui ser rellevant per emprendre o evolucionar una activitat econòmica (inventari d’establiments en planta baixa, locals buits per barris, eixos i associacions de comerciants, fires, entitats d’inserció laboral, entre altres).
  • Accions de formació específica de suport al teixit econòmic del Districte, quan s’identifiqui un nombre mínim de persones/agents econòmics interessats en un tema: pla d’empresa, finançament, contractació o d’altres.
  • Accions per incentivar la vinculació entre el comerç i altres activitats econòmiques del Districte, per incrementar la despesa i les oportunitats creuades existents. Actuacions dirigides fonamentalment a impulsar les possibilitats de connectar el comerç de proximitat amb el sector sanitari o d’esportiu.

S’espera que les accions contingudes en aquesta mesura resultin en un increment de l’atenció a iniciatives econòmiques consolidades o en fase de creació del districte d’Horta-Guinardó. En concret, s’espera superar anualment el nombre absolut d’empreses i altres actors econòmics amb seu social al Districte atesos abans d’iniciar el Pla, concretament 394 empreses van ser ateses durant l’any 2016. Així mateix, s’augmentarà el nombre absolut dels projectes d’emprenedoria del Districte atesos per serveis de Barcelona Activa durant el 2016, i que suposa 166 promotors/es de projectes acompanyats provinents d’Horta-Guinardó.