Mesura

02.5

Suport financer a projectes que impulsin l’economia del Districte i dels seus barris

Progres 5

2018

Mesura plurianual 2018-2022

El desenvolupament d’iniciatives socioeconòmiques sostenibles fetes des de i per al territori necessita l’impuls institucional i comunitari per poder-se materialitzar. Aquest impuls pot ser, òbviament, econòmic, però també hi ha altres suports de tipus més tècnic o en forma de serveis que es poden mobilitzar en pro d’aquest desenvolupament sostenible i de qualitat.

Les accions aniran en la línia de l’assessorament i assistència a entitats que desenvolupin o
vulguin desenvolupar projectes de desenvolupament local des d’una mirada integral. Aproximar eines de finançament específiques per a l’impuls i concreció de projectes com ara la convocatòria de subvencions d’impuls socioeconòmic del territori Impulsem el que Fas o la convocatòria de subvencions d’ESS. Aquestes convocatòries municipals inclouen una fase prèvia a la publicació de la subvenció que consisteix en sessions informatives, tallers formatius i assessorament personalitzat.

Es tracta d’arribar al major nombre d’iniciatives possibles susceptibles de presentar-se a aquestes o altres subvencions, donant suport en la concreció del projecte.

Durantel2017,pelquefaalaconvocatòriad’EconomiaSocialiSolidària,setprojectesd’Horta- Guinardó han estat finançats per un import total de 36.320 €. Pel que fa a la convocatòria Impulsem el que Fas, vuit projectes van ser aprovats en resolució provisional amb una reserva de capital corresponent de 151.680 €. Finalment, en resolució definitiva, sis projectes han rebut subvenció per un import total de 96.160 €.

Aquesta subvenció, en la seva primera edició, comptava amb quatre modalitats: emprenedoria individual i col·lectiva als territoris; empresa mercantil i empresa cooperativa als territoris; economies comunitàries i innovació social i ocupació als territoris.

Actualment, s’està definint la convocatòria d’enguany i hi haurà noves modalitats. Concretament, el 2018 s’incorpora la modalitat sobre “turisme responsable”. El seu objectiu es fixa en desenvolupar projectes, iniciatives o actuacions en l’àmbit turístic adreçats a l’impuls de l’activitat econòmica, al foment de l’emprenedoria i l’empresa responsable així com a la promoció de l’ocupació de qualitat, cercant la generació de nova activitat, la creació de valor compartit, el retorn social de l’activitat turística i el seu arrelament al territori.

S’incorporarà també una nova modalitat vinculada a locals buits.

Es portaran a terme accions específiques de difusió i formació de finançament alternatiu per a projectes, comerços i empreses del Districte, per exemple a través del programa Finançament Alternatiu.