Mesura

02.7

Descentralització d’esdeveniments de ciutat vinculats a la promoció socioeconòmica on Horta-Guinardó incorpori un valor afegit

Progrés 1

2018

Mesura plurianual 2018-2022

S’explorarà l’organització i atracció d’esdeveniments de ciutat al voltant dels sectors estratègics recollits en aquest PDE conformats pel món esportiu i sanitari.

S’exploraran oportunitats en aquesta línia a partir del contacte amb actors clau dels sectors referits.