Mesura

03.1

Increment de l’atenció al veïnat en situació d’atur

Progres 5

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Durant el període 2012-2016, des de Barcelona Activa s’ha anat incrementant l’atenció de persones en situació d’atur del districte d’Horta-Guinardó, passant d’una taxa de cobertura d’ocupació (persones ateses del Districte per Barcelona Activa/persones en situació d’atur del Districte) del 8,3% el 2012 a una del 15,4% el 2016.

Aquesta mesura pretén consolidar la ràtio d’atenció a persones que no tenen feina a través d’accions adreçades a fer més propers recursos existents per a la millora de l’ocupabilitat. Això implica que en el període 2018-2022 s’ha d’augmentar la ràtio de persones en situació d’atur ateses durant el període 2012-2016. Alhora, es pretén arribar de manera més pròxima a les persones amb una especial atenció als barris amb pitjors indicadors socioeconòmics, com el Carmel, a través, per exemple, d’un nou espai de recerca de feina.


Horta-Guinardó disposa d’un conjunt singular de recursos ocupacionals, gestionats tant per les administracions com per entitats, que presten servei a les més de 8.000 persones en situació d’atur del Districte.

 • Dos Punts d’Informació i Orientació Laboral al Districte, al Centre Cívic la Teixonera i al Centre Cívic Matas i Ramis, que ofereixen un servei de primera atenció i derivació a altres recursos i programes de ciutat. Durant l’any 2016 van atendre 268 persones. Actualment, s’està valorant la substitució d’aquests dos punts per un de millor ubicació amb una gran afluència de gent a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.
 • Programes formatius i també d’ocupació, com el programa per a persones en situació d’atur de llarga durada a l’equipament de Barcelona Activa Ca n’Andalet. Durant el mes de gener de 2018, amb la voluntat d’oferir més serveis i programes d’ocupació, es posen en marxa l’espai de recerca de feina concebut com una plataforma d’autoús de lliure accés i el programa Barcelona Treball.
 • Sessions informatives de Barcelona Treball Joves, que es desenvolupen al Punt d’Informació Juvenil i a l’Espai Jove Boca Nord.
 • Antena Cibernàrium ubicada a la Biblioteca Can Mariner d’Horta, on es fan accions de capacitació en tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Casa d’Oficis de l’Espectacle en viu, ubicada a l’Espai Jove Boca Nord, on es duen a terme programes que combinen formació i treball.
 • Tres Punts Làbora, que ofereixen atenció a persones usuàries dels Serveis Socials.
 • Programes específics que s’impulsin en el marc del Pla de Barris als barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera, com ara Creant Ocupació realitzat en col·laboració amb la Fundació Ared i que es va iniciar a finals de 2017.
 • Dispositiu mòbil per apropar els recursos ocupacionals, en el marc del Pla de Barris, als barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera que circularà i s’establirà en els punts de major afluència de gent. L’objectiu és donar a conèixer els recursos ocupacionals disponibles a la ciutat, per una banda, i poder oferir la possibilitat de fer reunions individualitzades i sessions grupals amb els veïns i les veïnes que vulguin treballar en la seva ocupabilitat de manera més aprofundida, per l’altra.
 • Una Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya, al carrer Dante.
 • Mas Guinardó, on el mes de gener s’inicia el programa Barcelona Treball.
 • Cinc entitats del territori, que executen projectes i serveis d’impuls de l’ocupació de qualitat:
 1. Fundació Privada Tres Turons: treballa amb el col·lectiu de persones diagnosticades amb trastorns mentals greus des d’un vessant integral que inclou la inserció laboral. Té empresa d’inserció. http://www.els3turons.org/
 2. PES Martí Codolar: la Plataforma de Serveis d’Inserció Sociolaboral CLAU té per objectiu cobrir les llacunes del sistema d’inserció laboral dels i les joves en situació d’exclusió social. Desenvolupament de propostes que defensen la inserció laboral com l’eina més innovadora i més activa en la lluita contra l’exclusió social. http://www.cjmarticodolar.org/
 3. Fundació ADSIS: acompanya a adolescents i joves que es troben en risc d’exclusió social, i que sovint compten amb una trajectòria marcada pel fracàs escolar i amb unes xarxes socials molt febles. La Fundació els ofereix suport educatiu, formació professional i inserció laboral, amb l’objectiu que tinguin les oportunitats que necessiten perquè el seu futur sigui millor, treballant juntament amb els veïns i les veïnes i famílies per crear entorns de creixement per als i les joves. https://www.fundacionadsis.org/ca
 4.  CAN CET (Centre Especial de Treball): treballen amb el col·lectiu de persones amb discapacitat: ofereixen feina i proveeixen la formació i el suport necessari per desenvolupar les seves competències i afavorir el seu creixement. http://www.cancet.org/
 5. Associació Esclat: ofereix diferents serveis d’atenció i suport a les persones amb pluridiscapacitat i a les seves famílies, que s’adapten a les seves necessitats educatives, socials, laborals i personals. Una d’elles és Esclatec, el Centre Especial de Treball per a la inserció laboral de persones amb greus discapacitats, que ho fa a través de la fabricació de productes amb tecnologia. http://associacioesclat.com

A més, actualment s’estan fent accions ocupacionals també al mateix Districte i Barcelona Activa, entre d’altres, que també estan a disposició de les persones que cerquen feina al districte d’Horta-Guinardó. Aquí s’imparteixen programes com Mentoring+40, Coaching laboral, Garantia Juvenil, 30Plus, Pla de Xoc contra l’atur de llarga durada, i altres.


Una difusió més intensa i sistemàtica dels recursos ocupacionals del Districte i de ciutat permetrà incrementar l’índex del veïnat atès sobre el total en situació d’atur al Districte. L’objectiu és que el veïnat d’Horta-Guinardó, les entitats que treballen al territori i les seves empreses coneguin, amb la profunditat necessària en cada cas, els programes i recursos perquè se’n puguin beneficiar. Un coneixement que farà possible augmentar l’abast que avui tenen aquests instruments.