Mesura

03.3

Contractació de veïnat en situació d’atur per mitjà de projectes integrals amb contractació o altres mesures d’experienciació laboral

Progres 4

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Els projectes integrals amb contractació i les mesures d’experienciació laboral en general són una política activa d’ocupació amb un doble vessant: l’individual, vinculat a la millora de l’ocupabilitat de la persona que hi participa; i el comunitari, pel que fa al desenvolupament de tasques i serveis d’interès per a la comunitat.

Es treballarà per tal que la informació de les diferents convocatòries es difongui de manera sistematitzada i arribi a tothom que pugui estar interessat/da en participar, amb prioritat a la contractació de les persones del territori.

Des del districte d’Horta Guinardó, juntament amb Barcelona Activa, durant els últims anys s’han contractat un total de 27 persones entre l’any 2016 (13) i 2017 (14) de perfil tècnic, les quals han donat suport en diferents àrees i projectes de cultura, educació, infància, persones amb discapacitat, participació, prevenció, interculturalitat, comerç, comunicació, etc.

Aquest Pla preveu la millora d’aquests programes pel que fa a:

  • La durada de la contractació. Es contemplarà l’opció d’incorporar contractes més llargs de sis mesos, concretament de nou i 12 mesos.
  • L’adaptació de la formació a cada projecte concret, així com l’acompanyament a cada persona una vegada finalitzi el període de contractació.
  • Es treballarà per desenvolupar projectes integrals amb contractació adreçats a perfils de baixa ocupabilitat (centrats en tasques de manteniment i reparació d’elements de l’espai públic i d’equipaments).
  • Incorporar, sempre que sigui possible, la paritat de gènere en la contractació.

Es treballarà per tal que la informació de les diferents convocatòries es difongui de manera sistematitzada i arribi a tothom que pugui estar interessat/da en participar, amb prioritat a la contractació de les persones del territori.

A més, en el marc del Pla de Barris, es presenta un nou programa innovador de formació i contractació durant 12 mesos, amb salari de ciutat, per a persones en situació de vulnerabilitat social i laboral residents en barris del Pla de Barris de la ciutat de Barcelona: Barri d’Oficis. El programa va dirigit a 105 persones dels 16 barris del Pla de Barris. El programa suposa la posada en marxa de set nous projectes que hauran de promoure els actius endògens de cada barri, impulsar els sectors econòmics tractors a cada un d’ells i identificar activitats econòmiques innovadores i generadores d’ocupació sostenible. Els projectes s’executaran a quatre eixos de la ciutat: Eix Besòs, Eix Litoral, Eix Raval Sud i Gòtic Sud i Eix Muntanya, essent aquest últim en el qual s’ubiquen dos dels projectes que es desenvoluparan als barris de Sant Genís i la Teixonera.