Mesura

03.5

Accions per impulsar la contractació de persones del territori per empreses amb seu social o delegació al territori

Progres 2

2018

Mesura plurianual 2018-2022
 

La prospecció laboral és un dels valors que aporten les entitats d’inserció i és una tasca que moltes han hagut de deixar de fer atesa la davallada de recursos arran de la crisi econòmica. La prospecció és un element fonamental, ja que connecta en temps real l’oferta i la demanda i aporta una component de qualitat, proximitat i garanties a la tasca d’intermediació laboral.


Així mateix, aquesta prospecció ha de significar una dinamització ocupacional amb un impacte destacat en el territori a través de la creació d’oportunitats laborals per al veïnat del Districte. Quan casar oferta i demanda no és possible, la prospecció també aporta informació pel que fa als perfils demandats al territori i que no poden ser coberts per gent del Districte, fet que permet explorar possibilitats de reforç formatiu per a certs perfils laborals.


Per tal de materialitzar aquesta mesura, es fomentarà la relació amb empreses del territori i la vinculació d’aquestes empreses amb les entitats socials i de l’àmbit sociolaboral del Districte.
Concretament, es promourà la participació d’empreses en la Xarxa de Foment de l’Ocupació i en la informació que es faciliti a les empreses (vegeu mesura 2.6) s’inclouran materials i informacions relatius a:

  • Projectes que desenvolupen les entitats de l’àmbit sociolaboral del Districte i que formen part de la Xarxa de Foment de l’Ocupació.
  • Ajudes a la contractació.
  • Protocol de contractació territorial: aquest protocol contempla que quan una empresa d’Horta-Guinardó faci una oferta i la presenti a Barcelona Activa, pugui especificar que prioritza que les persones candidates siguin del Districte. Es garantirà que aquestes ofertes arribin a les entitats del Districte de l’àmbit que formen part de la xarxa de foment de l’ocupació, per tal que també puguin enviar els candidats o les candidates que participen en els seus programes.