Mesura

04.1

Generar coneixement sobre precarietat laboral al Districte

Progres 0

2018

Mesura plurianual 2019-2022

Poder actuar sobre la precarització laboral implica conèixer el fenomen de manera concreta. La precarietat laboral és un fenomen complex en el qual intervenen diversos factors en combinacions diverses i dinàmiques. Per tant, poder-lo conèixer des d’una mirada contínua, evolutiva i interseccional, que sigui capaç d’identificar com afecta les persones del Districte, les seves diverses causes i conseqüències, així com els itineraris que hi desemboquen, és un factor clau per poder lluitar-hi en contra.

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.