Mesura

04.2

Accions d’abordatge de la precarietat laboral

Progrés 1

2018

Mesura plurianual 2018-2022

A partir dels estudis existents a nivell de ciutat i d’alguns districtes i amb la idea de posar llum sobre la problemàtica de la precarietat laboral a Horta-Guinardó i com revertir-la, es realitzarà un projecte d’investigació sobre la precarietat laboral i gènere als barris del Districte a partir de la coproducció amb espais de dones i de gènere. D’una banda, s’ampliarà el coneixement de la realitat de l’ocupació i els treballs des d’una perspectiva de gènere i, d’altra banda, el projecte farà una recerca participada sobre els perfils professionals de les dones, les seves demandes d’ocupació i les seves estratègies pel que fa als treballs. Aquest projecte es por realitzar en el marc de l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat de l’Ajuntament de Barcelona (2016-2024).


Hem de considerar també que, en el fenomen de la precarietat laboral, un dels factors que hi juga un paper més decisiu és el desconeixement dels drets i deures laborals per part dels treballadors i les treballadores. A aquest desconeixement de base per part de treballadors i treballadores, s’hi sumen desinformacions o omissions per part d’alguns ocupadors i ocupadores que aprofiten aquest desconeixement per vulnerar alguns drets. En aquest sentit es planteja:

  • Realitzar accions d’informació i sensibilització dirigides a persones treballadores que estiguin patint situacions de vulnerabilitat de drets laborals i derivació cap a recursos adients, com els punts de defensa de drets laborals existents a la ciutat.
  • Realitzar accions de sensibilització i formació específica en el marc de l’espai de contacte amb empreses sobre les seves obligacions i bones pràctiques.

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.