Mesura

05.1

Elaboració i manteniment de dos mapes, un de recursos ocupacionals i un altre de recursos formatius, del Districte.

Progres 2

2018

Mesura plurianual 2018-2022

El mapatge dels recursos és un element important per tal de tenir coneixement de tots els que estan actuant en el territori i són susceptibles d’entrar en dinàmiques de col·laboració i complementarietat. A més, cal que les persones del Districte tinguin a l’abast tot el ventall de recursos formatius i ocupacionals als quals poden recórrer. La facilitació de la informació permet que les persones multipliquin les seves possibilitats, però també esdevé una eina de treball per a les persones que es dediquen a la inserció i intermediació laboral per complementar itineraris.

Per tant, es realitzarà un mapa de tots els recursos ocupacionals i formatius del territori, siguin impulsats per les administracions o les entitats socials. El mapa, que ha de ser d’accés ràpid i senzill per a tot el veïnat i ha d’incloure el filtratge de barri, es presentarà en format digital amb geolocalització del recurs. Pel cas concret del mapa de recursos formatius s’està duent a terme una prova pilot per materialitzar aquesta eina en una aplicació mòbil.