Mesura

06.2

Difusió de les bones pràctiques també als grans equipaments, empreses i entitats

Progrés 1

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Una vegada finalitzat el procés de desenvolupament, concreció i redacció de les clàusules socials i mediambientals elaborades a partir de l’aprovació de la Guia de contractació pública, el districte d’Horta-Guinardó procedirà a informar a potencials proveïdors i proveïdores de l’aplicació d’aquestes clàusules en els diferents processos de contractació impulsats per part del Districte. Un dels propòsits del Districte és també, des de la seva posició privilegiada, facilitar la difusió d’aquestes bones pràctiques no solament en el teixit econòmic del seu territori a través de la contractació, sinó també en el sector de l’economia social i diferents organismes del seu territori a l’hora d’establir acords i/o convenis. Gran part dels projectes de millora posats en marxa el 2017 ja incloïen aquest propòsit de comunicació i difusió.