Mesura

07.2

Enfortir l’Economia Social i Solidària existent a Horta-Guinardó

Progres 3

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Tot i que el districte d’Horta-Guinardó es troba per sota de la mitjana de la ciutat pel que fa al nombre d’iniciatives d’Economia Social i Solidària, les iniciatives existents mostren una diversitat destacable que va des de cooperatives de treball fins a les empreses d’inserció, iniciatives d’economies comunitàries, entitats de suport veïnal, espais de gestió comunitària i espais autogestionats.

Així, i en la línia del Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2016-2019, Ajuntament de Barcelona i el Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum, que recull la línia “Impulsar l’Economia Social a la ciutat passa per enfortir aquelles entitats que ja treballen amb el seu territori potenciant la reducció de desigualtats i el canvi social”, aquest Pla de Desenvolupament Econòmic desenvoluparà aquesta línia estratègica amb la finalitat que les iniciatives existents vegin reforçada la seva posició, tant com a projectes particulars com pel seu pes com a agents econòmics clau per un desenvolupament local sostenible.

Les accions que es poden impulsar des d’aquesta línia tenen a veure amb metodologies i projectes diversos que poden estar relacionats amb la visibilització del teixit existent, posar en valor
l’espai comunitari com un recurs important d’impuls de l’ESS i donar suport a la consolidació de projectes socioempresarials, a la coproducció d’espais de formació i assessorament, així com el foment dels espais de trobada, l’articulació de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària al territori i la participació entre Administració i les entitats del sector.