Mesura

07.3

Impuls de l’Economia Social i Solidària a partir d’iniciatives comunitàries existents

Progres 3

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Es pretén impulsar l’ESS a partir d’iniciatives comunitàries existents, articulant la seva dimensió de desenvolupament econòmic-comunitari amb mirada de barri, de districte i de ciutat, si s’escau.


Les experiències d’Economia Social i Solidària es caracteritzen també pel seu arrelament al territori i la seva voluntat d’esdevenir-hi actors rellevants més enllà de la seva activitat econòmica. Moltes de les iniciatives d’Economia Social i Solidària neixen en els mateixos territoris i cobreixen necessitats detectades per la xarxa d’actors locals a partir de les potencialitats i capacitats pròpies. El teixit comunitari del territori ha de tenir un paper destacat en la promoció i emergència d’iniciatives d’Economia Social i Solidària. Al districte d’Horta-Guinardó també té incidència l’Eix Muntanya i la masia de Can Soler on des de la participació s’ha treballat l’àmbit comunitari i concretament l’agroecologia.

En aquest impuls a partir d’iniciatives comunitàries existents també se situa el projecte de temps i cures, en aquest cas al barri del Guinardó. El projecte ha estat impulsat per la Direcció de Serveis d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum conjuntament amb el Districte i té l’objectiu de sensibilitzar sobre les diferències en els temps que destinen homes i dones a atendre les cures d’altres i les dificultats en la gestió del temps de treball; també es volen recollir propostes de millora dels veïns i les veïnes que representin actuacions o canvis en la gestió d’equipaments o serveis del barri per tal de millorar la compaginació dels temps de treball i familiar amb la dels horaris dels equipaments i serveis, així com prioritzar actuacions i accions amb elements de viabilitat per tal de millorar els temps de cura de les persones que viuen al barri.

Des del Pla també s’acompanyarà la promoció de l’ESS, de manera que el teixit comunitari d’Horta-Guinardó tingui el rol d’impulsor tant pel que fa a la difusió, com a la identificació de projectes o la seva execució. L’acompanyament pot tenir diversos formats, de l’Administració i del mateix àmbit. L’acompanyament des de Barcelona Activa a través de la Direcció d’Innovació Socioeconòmica, es detalla a la següent mesura.