Mesura

07.4

Accions d’acompanyament, formació i sensibilització a persones i iniciatives

Progres 5

2018

Mesura plurianual 2018-2022

L’Economia Social i Solidària és una manera de fer activitat econòmica que comporta diversos impactes positius, tant per a les persones que s’hi ocupen com pels entorns on s’instal·len. Ara bé, aquesta manera de fer empresa i d’entendre les relacions econòmiques entre persones i d’aquestes amb el territori no és coneguda per tothom ni és, de forma majoritària, una opció que es plantegin les persones que volen iniciar una activitat econòmica o un projecte d’emprenedoria.


Per donar suport al sorgiment de noves iniciatives, el Pla planteja derivar i acompanyar els programes i accions d’innovació socioeconòmica existents a Barcelona Activa:

 • Assessorament en emprenedoria social i col·lectiva.
 • Construïm en femení les Altres Economies. Programa de promoció de l’emprenedoria cooperativa, social i solidària impulsada per dones.
 • La Comunificadora. Programa d’impuls per a projectes d’economia col·laborativa.
 • Accions de formació i acompanyament en gestió col·lectiva.
 • Servei d’assessorament per a projectes d’Economia Social i Solidària.
 • Tallers i càpsules de formació modular a emprenedors/es en ESS (comunicació, màrqueting social, finançament i gestió, gestió col·lectiva i democràcia interna, aspectes jurídics i fiscalitat, pla estratègic, etc.).
 • Projecte de foment de cooperativisme en l’àmbit escolar.
 • Propostes d’activitats que es desenvoluparan a l’equipament d’Innovació Socioeconòmica.

També, entre els nous instruments de suport, es comptarà amb:

 • Servei itinerant d’assessorament de projectes d’Economia Social i Solidària, precisament per acostar el servei als barris (Sant Genís i Teixonera).
 • Campanyes de conscienciació cap a la ciutadania per fomentar el consum responsable de productes derivats de l’Economia Social i Solidària.
 • Espais de formació i assessorament en funció de les necessitats detectades i dissenyades des del Pla i conjuntament amb els agents del territori.

Es facilitarà un treball conjunt amb les entitats del territori que comparteixen l’objectiu de
la mesura Accions d’acompanyament, formació i sensibilització a persones i iniciatives i es contribuirà a definir el model d’acompanyament des de la complementarietat, tenint present els espais i recursos específics d’ESS en àmbit de ciutat i amb previ encaix amb les ja existents, impulsades des de l’Administració pública i/o la comunitat.