Mesura

07.5

Visibilització d’iniciatives existents d’Economia Social i Solidària

Progrés 1

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Com s’ha detectat amb el treball realitzat al territori i amb les entitats d’Economia Social i Solidària, manca una visió de conjunt de totes aquestes iniciatives que permeti visualitzar aquest model socioeconòmic, alhora que permeti saber que pot oferir als veïns i les veïnes la singularitat de cada projecte i, des d’una dimensió més interna del sector, la identificació i visualització permetrà iniciar i consolidar espais relacionals i d’intercooperació. Per tant, millorar la visibilitat no només és beneficiós per a la sostenibilitat de les empreses en si mateixes, sinó que permet articular el sector i facilitar la interrelació amb altres sectors socioeconòmics alhora que pot ser font d’inspiració d’idees emprenedores.


Amb l’objectiu d’augmentar la visibilitat, es facilitaran sinergies entre iniciatives d’ESS del territori, entre barris i amb les de la resta de la ciutat.

Les actuacions que es presenten en aquesta mesura abasten diversos registres:

  • Per a la difusió del potencial existent a Horta-Guinardó, es treballarà per alinear-se als projectes existents de l’àmbit que desenvolupen tallers, formacions, activitats de sensibilització, rutes de promoció i materials de difusió.
  • Des d’un registre més relacional, es desenvoluparan accions per facilitar punts de trobada i coneixença entre les iniciatives d’ESS.