Mesura

07.6

Impuls a iniciatives socioempresarials existents al territori

Progres 3

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Es dotarà d’eines de consolidació els projectes socioempresarials que tenen aquest marc referencial per reforçar la seva viabilitat i el seu rol d’agents de desenvolupament del territori. Aquestes eines es concreten en l’assessorament i acompanyament a qualsevol tipus de projecte socioempresarial que sorgeixi en el context anteriorment esmentat, amb especial èmfasi en la idea del procés, de gestió col·lectiva i del vessant societari, dins el conjunt de dimensions de la consolidació empresarial.


El Pla planteja derivar i acompanyar els programes d’Innovació Socioeconòmica existents a Barcelona Activa:

  • Servei d’assessorament per a organitzacions i empreses en procés de consolidació o canvi, ubicat a l’Oficina d’Atenció a les Empreses.
  • Programa d’enfortiment d’associacions mitjançant diverses activitats i tallers.
  • Programa de suport en comunicació i organització (gestió, estratègia i participació) a projectes d’Economia Social i Solidària.

Des del Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum, es convoquen subvencions anuals per a projectes o activitats que fomentin activitats d’interès públic o
social que tinguin per finalitat contribuir a l’assoliment dels objectius del Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2016-2019, així com, des de l’Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, es disposarà d’una convocatòria anual per impulsar i donar suport a projectes socioeconòmics arrelats al territori.