Primers mesos de funcionament de #LaClotaCotreball

dijous, 30. gener 2020 - 9:01

La Clota Cotreball. Al segon semestre de l'any 2019 La Clota Cotreball ha iniciat el seu camí.

Al segon semestre de l'any 2019 La Clota Cotreball ha iniciat el seu camí. D'acord amb els seus objectius, l'equipament està esdevenint un espai d'impuls per a projectes que o bé es volen iniciar o bé que necessiten un canvi i l’estabilitat d'un entorn professional i professionalitzat. I que alhora aquesta activitat està tenint un impacte positiu en l’entorn social del barri i del districte.

Des de la seva posada en marxa, s’ha treballat en tres eixos:

  • El suport als projectes econòmics, amb l’allotjament de projectes emprenedors individuals i col·lectius i d’iniciatives de microempresa ja constituïda.
  • La difusió i penetració del retorn social vers les entitats i equipaments d’Horta-Guinardó.
  • La creació i consolidació d’una comunitat de persones cotreballadores, tot potenciant l’enxarxament tant entre elles com amb els diferents actors socials del districte.

En quant al suport dels projectes econòmics, s’han allotjat un total de 41 projectes que han suposat 65 persones cotreballadores. És un entorn que dóna la possibilitat de testejar el producte i/o servei i la seva viabilitat, alhora que copsar si un entorn col·laboratiu és l’ecosistema on es vol desenvolupar el propi projecte. S’ha finalitzat l’any 2019 amb 31 projectes y 42 persones cotreballadores.

Respecte el retorn social s’ha contactat amb més d’un centenar d’actors del territori, i s’han realitzat més de 370 hores en accions de retorn social al territori, i ja n’hi ha compromeses més de 160 hores en accions de retorn futures al 2020. Els retorns socials han estat tan diversos com amenitzar les Festes Majors d’un barri fent de DJ o creant un web d’una entitat i formant als seus responsables de comunicació per a la seva actualització.

Finalment en quant a la creació d’una comunitat de La Clota Cotreball, tant des de l’Ajuntament de districte, com des de Barcelona Activa, com sobretot des de l’equip gestor de l’equipament s’estan treballant dinàmiques pel treball conjunt, la creació d’aliances i la transferència de coneixements entre projectes. Els òrgans de governança de l’equipament i les activitats conjuntes per a totes les persones cotreballadores fomenten aquest esperit. Alhora que l’enxarxament amb el territori via els retorns socials, la Jornada de Portes Obertes i altres accions de tipus comunicatiu, fa que La Clota Cotreball esdevingui un actor conegut i reconegut en el teixit socioeconòmic del territori.

*A la fotografia apareixen alguns dels cotreballadors i cotreballadores de La Clota Cotreball