Github Copilot

En aquesta sessió s’explica què és i com funciona Github Copilot, una eina d'inteligència artificial orientada a assistir als programadors en la generació codi font de programació. Aquest sessió té un enfoc tècnic, mostrant exemples de les capacitats d’aquesta eina sobre codi en diferents llenguatges de programació

Català
Imatge: 
Categoria OSAM: 
Tecnologies

Back to top