Marc de treball Scrum@IMI per proveïdors

Què és Scrum @IMI

Les metodologies àgils són un conjunt de pràctiques que busquen millorar els processos de desenvolupament de programari de manera que el producte, des del començament, sigui realment el que necessita la persona usuària que l’ha d’utilitzar. El marc de treball Scrum, és un procés en el que s’apliquen de manera continua un conjunt de bones pràctiques per treballar en equip i així obtenir el millor resultat possible d’un projecte.

Scrum @IMI és l’adaptació del marc de treball Scrum als projectes de desenvolupament de l’IMI. Aquest marc no només posa el focus en la millora de l’experiència de la persona usuària, també permet dimensionar i prioritzar millor els projectes, entregar productes amb major flexibilitat, treballar els requeriments amb els equips tècnics i reduir els terminis de lliurament.

En aquest sentit, permet crear equips on la persona usuària de l’aplicació va validant el producte en lliuraments periòdics, anomenats sprints, i treballa conjuntament amb els equips de desenvolupament. D’aquesta manera, s’aconsegueixen resultats amb valor per a les persones usuàries i promou el feedback en l’equip, fomentant la millora contínua.

La implantació de les metodologies àgils als projectes de l’Ajuntament han proporcionat una sèrie de beneficis, entre els quals es destaca la millora en l’experiència de la persona usuària a l’hora de treballar en equip. Això significa que l’adopció de noves maneres d’executar estan transcendint més enllà del pla tecnològic i s’està estudiant l’aplicació en altres àmbits de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Projectes àgils IMI
Clica a sobre per ampliar la imatge

 

Scrum @IMI per proveïdors

Amb l'objectiu de millorar l'entrega dels projectes estratègics així com de la necessitat interna de transformació, l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) ha definit el marc de treball Scrum @IMI. Aquest marc de treball és una adaptació de Scrum al context de l'IMI i té com a objectiu treure partit dels avantatges d'aquest conjunt de pràctiques i eines àgils.

Aquesta adaptació s’ha creat en funció dels condicionants que puguin aparèixer a l'IMI i a l'Ajuntament de Barcelona, com pot ser la necessitat de treballar amb desenvolupaments que tenen un abast, pressupost i una durada tancats (segons les normes tradicionals de contractació).

L'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) és l'instrument per dur a terme aquesta transformació amb l'objectiu de millorar l'entrega dels projectes estratègics així com de la necessitat interna de transformació, que està basada en els principis del Manifest Àgil i l'adopció del marc de treball Scrum en els desenvolupaments àgils.

Clicant aquí es pot anar a la descripció del marc de treball Scrum @IMI com a adaptació de Scrum al context de l'IMI i l'Ajuntament de Barcelona. Està enfocat a treure, en la mesura que sigui possible, el màxim partit d'aquestes bones pràctiques àgils, utilitzades avui en dia de forma àmplia en el món del desenvolupament de programari i serveis.

Documentació: Marc de treball Scrum @IMI per proveïdors PDF

Back to top