Barcelona assisteix al Fòrum Smart City de Shenzhen

El Fòrum Smart City de Shenzhen hi van assistir ciutats representants de UN-habitat United Nations Development Programme (UNDP), experts i empreses del sector TIC, acadèmics amb experiència avançada en ciutats intel·ligents.

La tendència del desenvolupament urbà a les ciutats crea un ambient favorable per tota la ciutadania. Atès que les ciutats intel·ligents s’han convertit en un fet, les administracions públiques estem treballant en la transformació digital per oferir uns serveis millors i més assequibles, seguretat i  garantia de la qualitat de vida dels seus ciutadans.

L’objectiu d’aquest fòrum, celebrat el passat 14 i 15 de maig, era compartir com integrar tecnologies Cloud Computing, Big Data, Intel·ligència artificial (AI) i Internet of Things (IoT). La integració d’aquestes tecnologies ajudarà a les ciutats a construir un entorn social i econòmic segur, intel·ligent, convenient i eficient, i s’aconseguirà una urbanització sostenible i estable.

El gerent de l’IMI i el director de l’oficina de societat del coneixement del mateix van assistir-hi formant part de l’equip que es va designar com a representants de l’Ajuntament de Barcelona per explicar el treball que s’està fent de transformació digital a Barcelona per esdevenir en una administració digital i la importància de l’ús de les dades que proporciona la ciutat per a una millora en la gestió.

Back to top