Barcelona elabora el primer informe que posa de relleu la infrarepresentació de les dones en la tecnologia

L’estudi “L’ecosistema de les TIC des de la perspectiva de gènere a Barcelona” és una radiografia de l’escletxa digital de les dones en l’educació i la recerca, en l’àmbit associatiu i comunitari, al món laboral i en les polítiques públiques.

L’objectiu de l’estudi és posar de manifest la infrarepresentació de les dones en els sectors estratègics de l’educació, la investigació i l’ocupació relacionats amb les enginyeries i les TIC en general.

A Barcelona, només 1 de cada 3 persones que treballa al sector TIC són dones (34,2%). Existeix “sostre de vidre” en les empreses tecnològiques però la bretxa salarial en aquest sector és menor que la mitjana. En l’àmbit associatiu i comunitari, de les més de 20.000 associacions que hi ha a la ciutat, només el 4% són de dones, i tan sols un 1% d’aquestes associacions treballen en el sector de les TIC i Media.

Una de les novetats de l’estudi està en que el concepte de l’escletxa digital de gènere que en els seus inicis es referia a les diferències d’accés a les tecnologies per part de les dones, ara el concepte s’ha estès a les desigualtats en l’ús, l’apropiació i les possibilitats de participació en el disseny i el desenvolupament tecnològic per part d’aquestes.

L’estudi també recull moltes polítiques i actuacions públiques que es fan a Barcelona, Catalunya, Espanya i a escala internacional. Des dels projectes i iniciatives laborals existents, es destaquen un seguit de propostes en tots els àmbits. Per exemple, fomentar la presència de dones en càrrecs públics, treballar des de la transversalitat en la incorporació d’aquesta conscienciació en totes les mesures polítiques, i identificar, valorar i intercanviar bones pràctiques en empreses.

També s’inclouen iniciatives en els plans d’estudis a les escoles per tal de fer reflexionar i aprendre en models no esbiaixats per gènere i fomentar les vocacions científiques. Així mateix, es considera enfortir les xarxes entre el sector TIC i associacions de dones, augmentar el finançament públic, passant per donar visibilitat a les dones en els esdeveniments tecnològics punters, com el Mobile World Congress o la Smart City Expo.

Es vol permetre un desenvolupament més igualitari i de coresponsabilitat en el món del maneig de dades o Big Data i, a llarg termini, un canvi en la mentalitat de la societat, tot fomentant la sobirania digital per a totes les persones.

L’estudi, que l’ha dut a terme l’empresa Eticas Foundation, ha estat  coordinat des de la regidora de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, la Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital i Barcelona Activa. La seva voluntat és permetre noves propostes de millora des de les administracions i aconseguir un canvi en les polítiques públiques.

Back to top