Conveni per millorar les competències digitals de la ciutadania

Tecnologia. L’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han signat un conveni per impulsar la millora de les competències digitals de la ciutadania.

L’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han signat un conveni per impulsar la millora de les competències digitals de la ciutadania. Entre les iniciatives, figura la creació d’un mapa de competències digitals i d’un observatori en aquest àmbit. Un dels objectius és la reducció de la bretxa digital de gènere.

Les més de 10.000 persones que es formen cada any al Cibernàrium podran crear un itinerari formatiu adaptat a les seves necessitats i mesurar l’assoliment de cada nivell competencial. A més, l’estratègia s’ha adaptat a cada realitat territorial per arribar a tota la ciutadania; especialment, a la que es troba en risc d’exclusió digital.

Mapa i observatori de competències digitals

Una de les actuacions previstes és la creació d’un mapa de competències digitals que ajudarà les persones a identificar el conjunt de coneixements, habilitats i actituds que tenen en aquest àmbit.

El mapa permetrà diagnosticar el nivell de competència digital que té el ciutadà o la ciutadana; saber on es troba, és a dir, què té i què li falta per ser un ciutadà o ciutadana digital, i proposar itineraris formatius adaptats al grau de coneixement, interessos o necessitats.

El projecte també preveu constituir un observatori de competències digitals com a eina de consulta tant per a ciutadans com per a universitats i instituts de recerca. Serà un espai digital on es donaran a conèixer les tendències digitals, els indicadors i els usos i hàbits de la societat digital sobre la base d’un recull d’estudis, informes, articles, prospeccions de mercat, estadístiques i entrevistes.

D’altra banda, es dissenyarà un programa formatiu amb itineraris vinculats a l’obtenció de l’equivalència de l’acreditació ACTIC ―Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la Generalitat de Catalunya― en els tres nivells: inicial, mitjà i avançat.

Back to top