DECODE: governança de dades de ciència ciutadana

El 30 de setembre passat es va celebrar l’esdeveniment final de la prova pilot de governança de dades de ciència ciutadana a l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC).

El pilot de governança de dades de ciència ciutadana es troba dins el marc del projecte europeu “Decentralized Citizens Owned Data Ecosystem (DECODE).

Ha tingut com a objectiu principal demostrar la tecnologia desenvolupada pel propi projecte, en el context d’internet de les coses (IoT). Per fer-ho, s’han desenvolupat dos eixos d’actuacions, un de caire tècnic i l’altre de treball amb la comunitat.

En el vessant més tecnològic, s’ha integrat la tecnologia DECODE amb la infraestructura de Smartcitizen, moviment amb presència a escala internacional que utilitza sensors de codi obert, per mesurar contaminació acústica i atmosfèrica, entre altres indicadors. Aquesta integració ha permès a aquesta comunitat recopilar, encriptar i emmagatzemar les dades recollides, alhora que els ha permès decidir quina informació comparteixen, amb qui i sota quines condicions.

En aquest esdeveniment els participants van compartir la seva experiència sobre com el pilot ha canviat la seva percepció sobre l’ús de les dades, sobre els avantatges de l’ús de la tecnologia DECODE, i alhora van poder analitzar la informació ambiental recollida pels seus dispositius durant aquest període.

Els primers mesos es van fer una sèrie de trobades on els participants van codissenyar les polítiques de compartició de les dades dels sensors dins la seva comunitat. El Consorci DECODE, liderat per l’IMI, les ha estat desenvolupant i posant a la seva disposició per implementar-les. A partir d’aquest moment, es va obrir un període de tres mesos, en què els membres de la comunitat van tenir els sensors instal·lats als seus domicilis i en què les dades recollides, de soroll i de pol·lució, s’han estat compartint segons els criteris prèviament establerts. Alhora van poder explorar les seves dades i detectar els primers patrons, gràcies a la plataforma BarcelonaNow.

L’esdeveniment ha servit com a punt final d’un pilot en què els participants han debatut, dissenyat experimentat i analitzat sobre privacitat i criteris de compartició de les dades recollides al seu domicili mitjançant sensors mediambientals.

Back to top