El nou tramitador electrònic de llicències d’obres majors

La tramitació de les llicències d’obres majors s’incorpora al portal de tràmits. Permetrà fer gestions telemàtiques com ara presentar al·legacions, sol·licitar pròrrogues i consultar l’estat dels expedients, entre d’altres.

Es fa un nou pas cap a la transformació digital de l’Administració, la transparència i l’eficiència per adaptar-se a les exigències de la ciutadania digital. Es posa a l’abast de tothom un tramitador electrònic que permetrà digitalitzar i incorporar diferents procediments de llicències per a obres majors, que actualment es fan en paper i que ara es podran fer sense necessitat de desplaçar-se a les oficines municipals.

Així doncs, la implementació del nou tramitador electrònic eObres facilitarà la gestió diària de les persones. Permetrà millorar la comprensió i l’agilitat en la consulta i sol·licitud de l’estat de l’expedient, així com l’accés a les dades.

La relació de la ciutadania amb el consistori se simplifica i s’agilitza, i també el control del temps de la tramitació. Es vol reduir l’ús de paper, de manera que s’avança en la sostenibilitat de l’Administració.

Tot plegat, a més, permet desplegar i aplicar la normativa vigent prevista a la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a la ordenança municipal ORPIMO (Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres).

El tramitador telemàtic d’obres majors operarà des del portal de tràmits municipals mateix, i també des de la web de tramitació electrònica de llicències d’obra.

Back to top