El projecte europeu InLane conclou aquest juny

El proper 19 de juny se celebra el tancament del projecte amb una sessió on es mostraran els avenços que s’han fet i les conclusions, així com demostracions d’aquesta tecnologia a Barcelona.

El projecte Low Cost GNSS and Computer Vision Fusion for Accurate Lane Level Navigation and Enhanced Automatic Map Generation (InLane), que es troba dins el programa de treball Galileo for Growth of Horizon 2020 forma part del conjunt d’iniciatives que combinen la innovació tecnològica i de recerca. L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’IMI, participa en aquest projecte com a partner, proveint de les condicions de contorn, així com participant en la definició de requeriments.

La posició en el carril i la combinació cartogràfica són alguns dels reptes que es troben en els sistemes de navegació. L’objectiu d’InLane és desenvolupar una nova generació d’aplicacions que requereixin la ubicació del carril a través de la fusió de la tecnologia EGNSS i Visió per Computador. Aquestes aplicacions necessiten un subsistema de posicionament més precís i fiable en què l’exactitud de les dades de posicionament és un gran motor.

En els dos últims anys un consorci d’organitzacions europees (TomTom, Honda, Vicomtech, Intel, RACC i Institut Municipal d’Informàtica, entre altres) ha treballat en la integració de la tecnologia de reconeixement visual amb el nou sistema de navegació per satèl·lit Galileo per poder desenvolupar un navegador que funcioni en el carril.

El pròxim 19 de juny, de 10.00 a 15.00 hores, se celebrarà, a les oficines del RACC, una sessió en què hi haurà demostracions d’aquesta tecnologia, així com s’exposaran al panell de discussió els avenços en la recerca i els beneficis que aporta a la indústria, a usuaris i a administracions. (Cal el registre per assistir en aquest esdeveniment)

Localització esdeveniment: Oficines del RACC. Entrada per Av. d’Albert Bastardas 31- 08028 Barcelona.

Més informació

Back to top