Els Centres de Serveis Socials desenvolupen un nou sistema d’informació que actuarà com a finestra única

El sistema, batejat com a SIRIUS, és una de les 20 mesures concretes recollides en el projecte Impulsem! de reforma i actualització dels serveis socials

Tres dels quaranta Centres de Serveis Socials que hi ha a Barcelona començaran a provar el proper mes de juny un nou sistema d’informació desenvolupat a partir de la visió dels i les professionals que l’utilitzen diàriament i que neix amb l’objectiu de convertir-se en una finestra única que respongui a les necessitats concretes que es deriven del treball social.  

El funcionament del SIRIUS, que és com s’ha batejat el nou sistema, s’avaluarà fins a finals del mes de juliol i en cas que demostri la seva efectivitat s’estendrà progressivament al conjunt de la ciutat. El sistema facilita l’intercanvi d’informació entre sistemes i serveis a fi d’aconseguir una mirada global i integrada de la persona atesa, estandarditza la informació i les eines que donen suport al procés d’atenció i, en definitiva, vol aconseguir que l’obtenció de la informació i el seu ús sigui un suport a la feina dels Serveis Socials i no a la inversa.

Aquesta iniciativa és una de les vint que contempla el projecte Impulsem! de reforma i actualització dels Serveis Socials de Barcelona, un ambiciós procés que es va posar en marxa el gener del 2016 i que ha comptat des de llavors amb la participació activa de centenars de professionals, persones usuàries dels serveis i entitats per detectar quines són les modificacions que caldria fer i fins i tot quines són les més prioritàries.

Més informació

Back to top