Es posa en marxa el camp de proves 5G-IoT a la superilla del Poblenou

Es vol prioritzar que la tecnologia 5G tingui una aplicació pràctica, directa i amb un impacte netament positiu sobre la ciutadania i les seves condicions de vida.

Amb aquesta finalitat, es posa en marxa el camp de proves 5G-IoT de la superilla del Poblenou, el qual s’ha construït a través dels projectes europeus FLAME  (Facility Large-Scale Adaptative Media Experimentation)  i 5GCity. S’hi acolliran projectes basats en noves tecnologies amb l’objectiu de convertir-se en un entorn de desenvolupament de recerca, emprenedoria i desenvolupament per la indústria 5G a la nostra ciutat.

Tota la superilla del Poblenou, i carrers del voltant, serà l’àmbit de proves d’aquests projectes europeus que tenen per objectiu desenvolupar i avaluar serveis multimèdia i models de desplegament d’aquestes futures xarxes 5G.

La plataforma FLAME permet el desplegament i l’avaluació de serveis multimèdia per a experimentadors, principalment per petites i mitjanes empreses, així com per la resta de teixit local. Aquesta plataforma aplica metodologies 5G per orquestrar i monitoritzar els serveis multimèdia com per exemple: la transmissió eficient de contingut audiovisual, la realitat augmentada amb latència mínima a nivell de carrer i la transcodificació eficient de continguts multimèdia capturats al carrer.

El 5GCity, banc de proves per buscar la millor forma de desplegament d’antenes a la ciutat, introdueix mecanismes sobre una sola estructura a nivell de computació i ràdio. Introdueix la computació MEC, alhora que permet provar el concepte neutral hosting a les ciutats, com és el cas de Barcelona, possibilitant que el propietari de la infraestructura pugui establir contractes amb operadors d’altres verticals i, d’aquesta manera, oferir serveis de computació i d’accés a nivell ràdio als usuaris optimitzant l’ús de la infraestructura a la ciutat de Barcelona.

Aquests projectes compten amb la realització de pilots com a mètode de treball per tal d’ajustar les característiques i capacitats de les futures xarxes 5G. Alguns d’aquests pilots ja estan definits i resten a l’espera de la finalització de la infraestructura per poder iniciar les proves. Destaquem els següents tres pilots:

Ficosa, prova pilot del projecte FLAME, proposa utilitzar la nova xarxa 5G per a les comunicacions V2X (comunicacions entre vehicles i altres elements, com la infraestructura, la senyalització intel·ligent o els vianants). Permetrà informar als usuaris conductors d’incidències a la via pública detectats per altres vehicles propers o per altres elements de la infraestructura de la ciutat. Això permetrà als conductors decidir rutes alternatives minimitzant l’impacte d’aquestes incidències en la mobilitat de la ciutat.

Betevé, prova pilot del 5GCity, proposa el pilot Mobile Backpack Unit for Real-time Transmission. Consistirà en la transmissió d’una entrevista des del carrer utilitzant la xarxa de 5G que s’enviarà a la central de betevé. Les entrevistes s’enregistraran amb 3 unitats mòbils. Part del processat de la informació provinent d’aquestes unitats mòbils es produirà als servidors instal·lats a carrer (edge computing) sota el control remot dels operadors d’aquesta cadena. La finalitat és portar als ordinadors de carrer (edge computing) part de les tasques de pre-producció de vídeo, que avui es fan en els ordinadors de betevé, i d’aquesta manera reduir l’ample de banda i millorar el temps de resposta dels serveis multimèdia.

En el context de 5GCity, es durà a terme el pilot d’ operador neutre. Consisteix en provar la tecnologia necessària per actuar com operador neutre de la xarxa 5G donant servei a diferents operadors. Aquesta modalitat permetrà optimitzar enormement el desplegament de tecnologia a la via pública.

Més informació

Back to top