La Zona de Baixes Emissions, en funcionament

dimarts, febrer 11, 2020 - 15:27

L’Ajuntament estima que al voltant de 40000 vehicles sense etiqueta han deixat de circular per Barcelona, reduint al 19% d’NOx, des de la posada en marxa del ZBE el passat 2 de gener

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) ha permès reduir en un 50% el nombre de vehicles contaminants que circulen per la ciutat de Barcelona, respecte a l’estudi de caracterització del parc circulant del 2017. Pel que fa a les càmeres de control del compliment de l’ordenança, ja s’han instal·lat un total de 44 de les 66 previstes posar en funcionament abans de l’1 d’abril.

Les càmeres de Barcelona estan equipades amb la última tecnologia i són un dels sistemes de control més moderns que existeixen a nivell espanyol. La tecnologia d’aquestes permet registrar informació estadística de manera anònima  sobre els vehicles que entren a la ciutat i recullen informació en relació als paràmetres de mobilitat que poden ser de gran utilitat per a una millor gestió del trànsit. De cara a futur, l’Ajuntament de Barcelona està treballant amb la unificació dels sistemes de càmeres que existeixen a la ciutat, de manera que totes puguin tenir diverses funcionalitats alhora, com per exemple el control de velocitat i el control de pas a la Zona de Baixes Emissions.

El sistema capta totes les matrícules i descarta les d’aquells vehicles que no són sancionables, ja sigui perquè tenen l’etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT), perquè no tenen etiqueta però disposen d’autorització o perquè estan excepcionats. D’aquesta manera la base de dades emmagatzema només la matrícula dels vehicles que estan incomplint la normativa. Actualment, s’envia un únic avís als infractors que no  compleixin la normativa per alertar-los que estan circulant per un àmbit que no els està permès. A partir de l’1 d’abril s’iniciaran les sancions.

L’IMI ha col·laborat en proveir la xarxa municipal pels punts de control. A l’inici d’aquesta iniciativa va participar, juntament amb l’àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat,  en un estudi de cobertura per tal d’ubicar els punts de control a la ciutat.

A banda de suggerir la correcta ubicació dels punts de control, també ha donat suport en la selecció dels components de xarxa i els requeriments d’arquitectura i seguretat  de la nova plataforma, per tal que estigui alineada amb els sistemes d’informació de l’Ajuntament de Barcelona.

La ZBE és una mesura que protegirà la salut de la població, perquè la contaminació provocada pel trànsit, especialment per NOx i les partícules en suspensió, té un fort impacte en la salut i és una causa de mort prematura, es van produir 351 casos vinculats l’any 2018. La mesura pretén acomplir els límits establerts per l’Organització Mundial de la Salut.

Back to top