L’Acord Marc de projectes TIC de l’Ajuntament de Barcelona

Amb la implantació d’aquest Acord Marc s’espera obtenir la racionalització del procés de contractació i la reducció de terminis agilitzant el procés de contractació.

El passat 7 de febrer es va realitzar una sessió prèvia informativa sobre el plec de l’Acord Marc de selecció d’empreses per a la prestació dels serveis per al desenvolupament de projectes TIC de l’Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible.

Des de l’IMI s’ha treballat en un nou procediment per homologar un seguit d’empreses pel desenvolupament de nous projectes TIC. L’objectiu de l’acord marc és estructurar i ordenar la contractació establint un marc comú per a la preparació i seguiment de l’execució de contractes TIC de l’Ajuntament de Barcelona i millorar la transparència en els processos d’adjudicació de contractes i en la comunicació de projectes i iniciatives mitjançant l’establiment d’un nou model de relació.

Amb la implantació d’aquest Acord Marc s’espera obtenir la racionalització del procés de contractació i la reducció de terminis agilitzant el procés.

Per obtenir més informació sobre aquest contracte podeu clicar aquí, com també, si no vau poder assistir a la passada sessió us compartim el vídeo a continuació.

Back to top