“Paper Zero” a la contractació pública

La mesura permet una major transparència dels processos i, en una segona fase, l’aplicació de la intel·ligència artificial a l’àmbit de la contractació

L’Ajuntament de Barcelona i els seus ens adscrits van subscriure 54.062 contractes durant l’any 2018, amb un volum econòmic de 1.338.902.047,26 euros. D’aquests contractes, 12.302 es van subscriure en el mateix Ajuntament, mentre que 41.760 contractes, la resta del grup Municipal del consistori.

El primer tinent d’alcaldia, Jaume Collboni, ha remarcat que “a l’Ajuntament de Barcelona s’aplicarà el principi de “Paper Zero” en la contractació pública. Això ens permet no només suprimir paper i per tant fer una aportació a la sostenibilitat, sinó també millorar l’eficiència, la immediatesa dels processos i la transparència i l’accessibilitat per a les pimes. A nosaltres ens preocupa molt que les mitjanes i petites empreses tingui accés a la contractació de la ciutat. I a partir del principi de “Paper Zero” i de canal únic de contractació amb l’Ajuntament estem facilitant-ho.

Des de l’1 de febrer la presentació d´ofertes de contractes es pot fer els 365 dies de l’any, les 24 h del dia. El Portal de Contractació Electrònica és l’únic canal de comunicació entre els licitadors i adjudicataris i els òrgans de contractació de l’Ajuntament de Barcelona, així com de l’Institut Municipal d’Informàtica i de Barcelona d’Infraestructures Municipals (BIMSA). La resta d’organismes autònoms s’hi aniran afegint al llarg d’aquest any 2020. I les cinc darreres societats mercantils ho faran l’1 de juny de 2021.

El portal es desenvolupa en el marc del desplegament del Sistema Integral de Contractació Electrònica (SICE) de l’administració i per tal de disposar de noves eines que permetin fer un control més acurat de les polítiques públiques on intervé la contractació. Per aconseguir-ho s’ha creat un gestor intern que millora la tramitació de l’aprovació d’expedients de contractació i el portal extern per a la relació amb els contractistes.

El fet d’afavorir la relació telemàtica amb les empreses licitadores i proveïdores també facilita l’accessibilitat de les PIMEs a les licitacions municipals, donant compliment a allò establert en les directives comunitàries i transposat en la nova llei 9/2017 de contractes del sector públic.

En una segona fase del SICE, al març de 2021, aquestes dues eines (gestor i portal) permetran fixar les bases per, en un futur, aplicar intel·ligència artificial a l’àmbit de la contractació amb la introducció de l’Expedient electrònic de contractació, de manera que es gestionin les dades obtingudes durant el procés del contracte de forma automatitzada i que a partir d’aquestes dades, el sistema proposi un nou expedient de contractació millorat, agilitant el procés i homogeneitzant-lo per al conjunt de processos del consistori.

Més informació

Back to top