Tecnologia per adaptar la funció pública municipal als reptes de la crisi sanitària

La crisi sanitària ha suposat una digitalització forçosa de l’activitat municipal que ajudarà a establir les bases per a la definició d’un nou concepte de lloc de treball al consistori.

La tercera tinenta d’alcaldia d’Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, ha presentat aquest matí a la comissió del Consell Municipal de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció l’informe “Transició Digital i Teletreball a l’Ajuntament de Barcelona durant la crisi de la Covid-19”. Un document que recull l’estratègia tecnològica que el consistori ha desenvolupat per poder seguir exercint les seves funcions davant els reptes que ha plantejat la crisi sanitària provocada per la Covid-19. L’estratègia està enfocada en ajudar a la gestió i desenvolupament dels següents pilars essencials:

  • Garantir la prestació dels serveis essencials i imprescindibles per a la ciutadania, vetllant perquè els professionals municipals disposin d’eines de lloc de treball i teletreball.
  • Donar cobertura a la resposta sanitària mitjançant plans de contingència, proveint les eines necessàries i dissenyant els protocols de continuïtat dels sistemes d’informació.
  • Reforçar l’atenció a la ciutadania, flexibilitzant la tramitació i garantint la disponibilitat i l’ús de l’Oficina Virtual de Tràmits, el telèfon gratuït 010 i les xarxes socials municipals.
  • Donar continuïtat als altres serveis públics que presta l’Ajuntament, garantint que tots els serveis no essencials es puguin continuar desenvolupant en modalitat de teletreball.

L’Institut Municipal d’Informàtica (IMI), un cop decretat l’estat d’alarma,  va elaborar i posar en marxar un Pla de Contingència amb un seguit de mesures per poder garantir, als empleats i empleades de l’Ajuntament, la capacitat de treballar des de casa adequant el lloc de treball amb seguretat. Aquestes mesures han donat resposta a assegurar una connexió segura a la xarxa i als servidors de l’Ajuntament per facilitar l’accés en el treball a distància; al desplegament de dispositius corporatius pels treballadors que ho necessitin; i a la disposició d’aplicacions per facilitar el treball en equip i col·laboratiu.

El resultat de les anteriors actuacions ha permès donar eines per treballar a distància als 9.741 persones usuàries de l’Ajuntament i el conjunt d’empreses municipals que utilitzen una estació de treball informàtica, i incrementar el nombre d’ordinadors portàtils corporatius en funcionament fins a 1.785. Els responsables de l’IMI han gestionat les altes dels usuaris a les plataformes, han dissenyat guies d’ús i mantenen un equip de suport telemàtic per resoldre dubtes i incidències.

Per possibilitar el treball a distància, a més d’habilitar l’accés amb seguretat als sistemes d’informació des de l’exterior, s’han desenvolupat una sèrie de canvis en el funcionament dels Sistemes d’Informació corporatius i s’han afegit eines específiques que han millorat la coordinació entre les diferents àrees de l’Ajuntament. S’ha impulsat la utilització de plataformes col·laboratives i d’aplicacions de videoconferències com Webex, el software Humhub per facilitar el treball en equip amb documents i tasques compartides i Localret Meet, que ha permès la retransmissió de plenaris utilitzant la plataforma Youtube. Actualment, en l’Ajuntament es realitzen més d’un centenar de reunions diàries amb més de 800 participants.

L’alerta sociosanitària i el necessari confinament de la població per combatre la pandèmia ha significat, des del punt de vista de l’organització del treball a l’Ajuntament, un canvi cap a la digitalització forçosa de l’activitat municipal. Aquest canvi representa un impuls significatiu en el procés de Transició Digital i en la definició d’un nou concepte de Lloc de Treball, que l’Ajuntament ja havia començat a treballar amb la creació d’un equip de treball per a la valoració, adequació i implantació de nous models de gestió i organització del treball per facilitar la conciliació laboral i un millor ús del temps.

Back to top