Una ciutat més digital, més oberta, més democràtica

Tecnologia. El Pla Barcelona ciutat digital 2017-2020 pretén impulsar l’ús de la tecnologia tant a l’Ajuntament com entre el teixit empresarial i associatiu i la ciutadania.

El Govern municipal ha presentat les línies mestres del Pla Barcelona ciutat digital 2017-2020 per impulsar la sobirania tecnològica, afavorir una economia digital més plural i fer possible un nou model d’innovació urbana basat en la col·laboració entre les empreses, les administracions públiques, el món acadèmic i de la recerca i la ciutadania. El pla va adreçat tant a la mateixa Administració —s’hi invertiran 65 milions d’euros per modernitzar i millorar la gestió dels serveis— com al teixit empresarial i associatiu i al veïnat. També s’hi inclou el projecte “Poblenou Makers District: Fem barri”, que té per objectiu impulsar la creació local i la innovació.

El pla —que han presentat el primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, i la comissionada de Tecnologia i Innovació Digital, Francesca Bria— vol superar l’actual model de ciutat intel·ligent i aprofitar la tecnologia per avançar cap a una ciutat oberta, equitativa, circular i democràtica.

“La tecnologia ha d’estar al servei de la ciutadania i ha de ser una eina democratitzadora”, ha assenyalat Pisarello, que també ha dit: “Això exigeix que les dades ciutadanes estiguin en mans dels organismes públics i no en mans d’unes quantes empreses privades.” I ha afegit: “Les eines digitals són fonamentals en els processos de participació com el de l’elaboració del Pla d’acció municipal.”

D’una banda, es volen millorar els serveis que ofereix l’Ajuntament a la ciutadania en temes essencials com l’habitatge, la salut, l’energia o la mobilitat, amb la voluntat de garantir la connectivitat per a tothom i reduir la bretxa digital, amb mesures com ampliar la xarxa wifi municipal.

D’altra banda, es destinaran 10 milions d’euros a impulsar la compra innovadora per part de l’Ajuntament, es facilitarà l’accés a les pimes i els petits emprenedors a fi d’enfortir el teixit econòmic i innovador i fer-lo més plural. Finalment, s’ampliarà l’oferta formativa per a la ciutadania per garantir-ne l’accés al mercat laboral.

Amb aquest pla també s’activa l’experiència “Poblenou Makers Distric: Fem barri”, una inciativa que vol facilitar el desenvolupament d’una sèrie d’activitats culturals, esdeveniments i tallers, gràcies a l’ecosistema d’aquest barri, on conviuen campus universitaris, centres de recerca, empreses tecnològiques, tallers i un moviment associatiu molt actiu.

Més informació

Back to top