Posada en marxa de la segona fase del Pla de renovació de sistemes d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona

Marc de referència

L’Institut Municipal d’Hisenda (IMH), juntament amb l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI), ha iniciat la segona fase del Pla de renovació dels sistemes d’informació d’Hisenda. L’objectiu d’aquest projecte és dotar el personal gestor d’eines noves, millorar la interoperabilitat amb altres administracions i facilitar la interrelació amb la ciutadania i la resta d’òrgans de l’Ajuntament.

La primera fase es va executar durant els anys 2012 i 2014, i actualment està acabada i en fase de manteniment. L’abast d’aquesta primera fase del PSH va incloure els processos següents: gestió de la base de dades fiscal de vehicles, gestió del padró, liquidació i autoliquidació d’IVTM i gestió de la recaptació de tots els tributs, sancions i altres ingressos de dret públic.

Descripció

La segona fase té una durada de tres anys, des de mitjans de 2016 fins al 2018. Actualment, ja s’ha renovat a SAP TRM la gestió de la base de dades d’activitats i de residus, així com el cadastre i la plusvàlua. Les darreres funcionalitats en productiu també inclouen la gestió de l’activitat, liquidacions obertes i embargaments de vehicles i de béns immobles. Properament, es renovarà la gestió de liquidacions tipificades, la gestió de denúncies i sancions i els seus recursos, i també embargaments de sous i salaris, recursos de tributs i sol·licitud de beneficis fiscals.

Back to top